Iseteenindus

Pingeta on veel vähem kui nelisada keskpingealajaama

13.01.2005

Täielikult on suuremad rikked kõrvaldatud Raplamaal, Järvamaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Tallinnas, Harjumaal, Pärnu linnas ja Tartumaal.

Erinevates piirkondades üle Eesti on siiski veel palju madalpingerikkeid, kuid enamikes maakondades on keskpingeriketega paralleelselt asutud ka väiksemaid rikkeid likvideerima. Täna õhtuks jääb ilma elektrita veel umbes 6000 majapidamist neis piirkondades, mis tormist enam kannatada said.

Saaremaal võtab vigastuste kõrvaldamine Majaka, Torgu ja Eeriksaare alajaamades veel aega.

Hiiumaal siiani pingeta olevad 4 alajaama (Vanajõe, Kappasto, Enu ja Pärnaku) jäävad veel mõneks ajaks raskemini kõrvaldatavate rikete tõttu elektrita. Kuna nende alajaamade toitel on valdavalt alalise asustuseta suvilad, siis sellest suuremaid probleeme klientidele tekkida ei tohiks.

Elektririkke kõrvaldamine on mitmel pool Eestis keeruline, kuna maa on rohke vee tõttu raske tehnikaga ligipääsemiseks liiga pehme. Keeruliselt ligipääsetavate rikete tõttu võib osadele klientidele üle Eesti elektrikatkestus kesta seni kuni maa külmema ilmaga taheneb. Nädalavahetuseks on lubatud külma, mis võimaldab ehk maapinna külmudes rasketel masinatel katkistele liinidele lähemale pääseda.

Võrumaal on hetkel raskesti ligipääsetavad Kivioru ja Papi alajaam, Mõnistes Järveküla ja Härjamäe ning Otepääl Urmi alajaam.

Pärnumaal on Eesti Energia klienditeenindajad alustanud perede ja üksi elavate inimeste läbikäimist, kellele elektrikatkestus võib tänase seisuga kauem kesta. See on vajalik, et inimesed teaksid ja saaksid vastavalt sellele oma elamise korraldada. Analoogselt Pärnuga rakendatakse klienditeenindajaid ka teiste riketest puudutatud piirkondade inimeste informeerimisel.

Eesti Energia paneb kõigile südamele, et vaatamata katkestuse pikkusele ja pealtnäha korras liinile on kategooriliselt keelatud selleks volitamata isikutel omaalgatuslikult teha lülitusi alajaamades või liinidel. Enam tormist kannatada saanud piirkondades on liinidel praegu tööl üle tuhande mehe. Omavolilise lülitamise tõttu võib keegi neist töömeestest saada surma. Kagu-Eestist on eilsest teada juba kaks ohtlikku juhtumit.
Eesti Energia rikketelefon 1343, e-posti aadress [email protected] ja internetiaadressil www.energia.ee asuv rikketeadete edastamise aken töötlevad ja suunavad Eesti Energia klientide katkestuste teateid avariibrigaadidele.

Lisainformatsiooni tormi tagajärgede kõrvaldamisest saab Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee lisaks ka aadressilt www.kriis.ee
Eesti Energia kodulehelt võib leida ka fotosid tormikahjustuste kohta erinevates Eesti paikades.

Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 340
GSM: 51 77 185
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]