Iseteenindus

Eesti Energia otsib võimalusi rikkeinfo kättesaadavuse parendamiseks

12.01.2005

"Nädalavahetusel puhkenud torm ja selle tagajärjed on nii Eesti Energia kui ka meie klientide jaoks erakordsed, see tekitas paratamatult ka täiskoormusega töötavale kõnekeskusele pika ooteaja," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Marko Allikson. "Tahame leida võimalusi, et aidata oma kliente tekkinud suurte telefoniarvete korral ja samas tegeleme uute alternatiivsete lahenduste otsimisega, mille abil riketest infot edastada," lisas Allikson.

Eesti Energia alustab ka kõnelusi telefonioperaatorfirmadega, et arutada Eesti Energia rikketelefonile helistanud klientidele kõnejärjekordade tõttu tekkinud suuri telefoniarveid.

Eesti Energia rikketelefon 1343 on peale pühepäeval puhkenud tormi, nagu alati suurte rikete ajal, töötanud täiskoormusega. Kaasatud on ka abijõude teistest klienditeenindustest. Infot annavad ka kõikide piirkondade dispetšerid ja abidispetšerid.

Kõnejärjekordade tõttu palume kõigilt mõistvat suhtumist ja ootame esmajärjekorras infot just keerulisematest riketest, liinidele langenud puudest ja katkistest liinidest. Ooteaja vähendamiseks palub Eesti Energia neil, kes on oma info edastanud, mitte uuesti üle helistada. Kõik teated registreeritakse ja riketega tegeletakse vastavalt nende kriitilisuse astmele. Inimestel, kellel on info mõnest rikkest ja nad pole saanud seda telefoniliini ülekoormatuse tõttu siiani Eesti Energiale edastada, soovitame kasutada võimalusel interneti ühendust kohalikus vallamajas või avalikus internetipunktis.

Eesti Energia rikketelefon 1343, e-posti aadress [email protected] ja internetiaadressil www.energia.ee asuv rikketeadete edastamise aken töötlevad ja suunavad Eesti Energia klientide katkestuste teateid avariibrigaadidele.

Kõik vabanevad brigaadid saadetakse kohe piirkondadesse, kus on rohkem rikkeid. Üle Eesti tegeleb elektrivõrgu avariide likvideerimisega ligi 200 Eesti Energia ettevõtete ja koostööpartnerite brigaadi.

Lisainformatsiooni tormi tagajärgede kõrvaldamisest saab Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee lisaks ka aadressilt www.kriis.ee

Helen Sabrak
Pressiesindaja
Eesti Energia
71 52 255, 56 625 888
[email protected]