Iseteenindus

Suuremates linnades on elekter tagasi

11.01.2005

Täna, 11.jaanuaril, kell 14.00 on pingeta alajaamu veel 1885, viimase kolme tunni jooksul on elektri tagasi saanud 533 alajaama. Täies mahus on elektrivarustus taastatud Tallinnas ja Tartu linnas. Kõige rohkem alajaamu, 541, on pingeta veel Pärnumaal. Pärnu linnas on kõrvaldatud kõik suuremad rikked, jäänud on veel mõned rikked madalpingevõrgus.

Pingeta on veel mitmeid alajaamasid erinevates Eesti piirkondades – Viljandimaal (405 alajaama), Saaremaal (224), Võrumaal (213), Valgamaal (184), Põlvamaal (122), Tartumaal (87), Hiiumaal (68), Lääne-Virumaal (9), Harjumaal (5), Rapla- ja Järvamaal (2) ja Ida-Virumaal (1). Mitmetes maakondades saavad keskpingealajaamad tänase päeva jooksul täies ulatuses pingestatud, vabanevad brigaadid suunatakse teistesse kriitilistesse piirkondadesse ja madalpingerikete likvideerimisele.

Praeguseks on selge kõigi suuremate rikete koht ja iseloom. Lisajõududeks on vaja liinielektrikuid, eritehnikat, tõstukeid liinide puhastamiseks ja puure, et oleks võimalik paigaldada uusi liinimaste. Ühendust on võetud kõigi Eestis vajalikku eritehnikat omavate ettevõtetega.

"Liinide all käib kõva töö. Jätkame katkenud liinijuhtmeid ja vajadusel vahetame mastid koos liinijuhtmetega. Tänase päeva jooksul tahame kõik trassid läbi käia, et avastada kõik liinide rikkekohad. Eesti Energial on üle 65 000 kilomeetri õhuliine. Meie koostööpartnerid on meid kindlustanud vajalike mehhanismidega, abi on pakkunud ka vallavalitsused. Näiteks pöördus hommikul meie poole Häädemeeste vallavanem, pakkudes kõikvõimalikku vajalikku tehnikat, et saaksime võimalikult ruttu elektrivarustuse taastada, " ütles Jaotusvõrgu juhtimiskeskuse juhataja Rein Pilt.

Üle Eesti erinevates piirkondades abistavad Eesti Energiat koostööpartnerite brigaadid oma eritehnikaga, samuti Päästeamet, kohalikud omavalitsused ja inimesed piirkondadest, kes on aidanud liine läbi käia ja rikkekohti lokaliseerida.

Täname oma kliente senise kannatliku ja mõistva suhtumise eest! Meil on üle Eesti tööl ligi 200 avariibrigaadi, kõik juhtimiskeskused ja telefoniteenindajad. Teeme kõik, et taastada elektrivõrgu normaalne töö ja klientide elektriühendus.


Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]