Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas kodukliendi hinnakirja

01.07.2000
Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas eile/neljapäeval Eesti Energia AS kodukliendi elektrienergia kohustusliku hinnakirja ja selle rakendamise korra. Erinevalt kehtivatest tariifidest, mis kehtisid kogu Eestis, hakkavad uued tariifid kehtima ainult Eesti Energia klientidele. Energiaturu Inspektsioon fikseeris äriklientide ja koduklientide vahelise ristdotatsiooni kaotamise etapiviisilise kava. Koduklienti doteeritakse jätkuvalt 23 miljoni krooniga. Kliendigruppide ristdoteerimine peab lõppema 2002. aastal. Uute tariifidega on suurendatud koduklientide valikuvõimalust. Praegune põhitariifi ning ajatariifi kasutamine on orienteeritud väiksema energiatarbimisega klientidele. Selle kõrval tuuakse suuremate tarbijate jaoks liittariifid. Elektri lihttariif sobib suvilaomanikele ja korterites väiketarbijatele.Elektri liittariif sobib ühistutele ning elektriga kütjatele.Ajatariifiga elektri ostmise puhul ei ole enam päevatariif võrdne keskmise tariifiga, vaid kõrgem.Kõige vähem tõuseb hind paljukorterilistes elamutes, kus ostetakse elektrit liittariifiga. Eesti Energia AS-i Teenindus müügidirektor Jaanus Arukaevu sõnul tähendavad kodukliendi uued tariifid murrangut ettevõtte kliendisuhtes: “Me käsitleme koduklienti erinevate huvide ja harjumustega persoonina, kellel on õigus valida endale sobivamat võimalust”. Hinnakujunduses on arvestatud elektri konkureerimisest teiste energialiikidega, eriti kütteturul. “Seetõttu on elektri hinna tõus elektriga kütjale umbes kaks korda väiksem kui gaasi hinnatõus samal ajal” rõhutas Jaanus Arukaevu. Kodukliendi uus hinnakiri jõustub 1. jaanuaril 2001. Eelmise hinnamuutuse tegi Eesti Energia 2 aastat tagasi. Ootame teid pressikonverentsile täna/30.juunil 2000.a. algusega kell 10.30 Tallinnas aadressil Estonia pst. 1. Kodukliendi tariife tutvustavad Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive ja Teeninduse müügidirektor Jaanus Arukaevu. Kristina Sanin
Eesti Energia ASi Teenindus teabejuht
514 7054
e-post: [email protected]