Iseteenindus

Jaotusvõrk taotleb elektriarvestite taatlemist käsitleva määruse muutmist

10.09.2009
Eesti Energia Jaotusvõrk esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse muuta elektriarvestite taatlemist käsitlevat määrust nii et aktsepteeritaks vanade arvestite kasutamist kuni uute kaugloetavate arvestite kasutuselevõtmiseni 2013. aastal.

Taatlusaja ületanud arvestite arv on tänaseks Jaotusvõrgul kuni kümne protsendini kogu arvestipargist, kuna ootamatult lükkus edasi uute kaugloetavate voolumõõtjate paigaldamise projekt, mis pidi algama eelmisel aastal. “Investeerides praegu töökorras kuid taatlemisaja ületanud seadmete väljavahetamisse samaväärsete seadmetega, kulutaks Jaotusvõrk igal aastal ebaotstarbekalt 50 miljonit krooni, mis investeeritakse praegu elektrivõrgu rikete vähendamiseks”, selgitas  Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Mere sõnul näitab statistika, et kui vanad ja taatlemisaja ületanud seadmed mõõdavad elektrit ebatäpselt, siis teevad nad seda kliendi kasuks ehk näitavad kuni mõni protsent väiksemat elektrikogust”, ütles Mere.  “Seega ei ole klientidel põhust karta, et elektrifirmale on makstud rohkem kui tarbitud”, selgitas Mere.

Kõik elektriarvestid, mille puhul on kliendil tekkinud kahtlus või on Eesti Energia elektrikud avastanud, et see mõõdab valesti, kontrollitakse ning vajadusel vahetatakse need välja. Põhiliselt lähevad elektriarvestid rikki tänu tahtlikule lõhkumisele, mille eesmärgiks on näidata väiksemaid elektrikulusid, mitte tänu taatlemisaja ületamisele. Kui aga seadme kontroll tõendab, et elektriarvesti ei ole õigesti mõõtnud, siis Jaotusvõrk kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Taatlemisaja ületanud elektriarvesti ei anna alust loobuda elektriarve tasumisest.

2008. aastal valmistas Jaotusvõrk ette üleminekut kaugloetavatele elektriarvestitele, mille käigus oleks kogu olemasolev arvestipark välja vahetatud. Seoses majanduslangusega lükkus projekti realiseerimine edasi. “Elektrimajanduse arengukava” sätestab kaugloetavatele arvestitele ülemineku aastal 2013. Seega realiseerub antud projekt kolme aasta jooksul. Kokku on Eesti Energia Jaotusvõrgul 630 000 elektriarvestit.