Iseteenindus

Eesti Energia on taastanud üle 1000 alajaama elektriühenduse

10.01.2005

Põhivõrgu hallatavatest kõrgepingeliinidest (110-330 kV) on praeguseks pingeta 10%, kõik rikkekohad liinidel on määratud, kuid nende kõrvaldamine ööpimeduses on avariibrigaadidele ohtlik ning tööd viiakse lõpuni esimesel võimalusel valgenedes. Lisaks 4302-le pingeta Jaotusvõrgu alajaamale on üle Eesti mitmel pool veel palju madalpingerikkeid.

Võrreldes kella 17.00 seisuga on olukord üle Eesti sarnane, elektrikatkestused on jätkuvalt kõige ulatuslikumad Pärnus ja Pärnu maakonnas (900 alajaama), Saaremaal (530), Viljandimaal (660), Võrumaal (350), Jõgevamaal (327), Põlvamaal (230), Hiiumaal (140), Tartumaal ja Tartu linnas on katkestus 431 alajaamas. Torm on puudutanud ka Raplamaad, kus praeguseks on pingeta veel 158 alajaama, Harjumaad (177), Lääne- Virumaad (146), Järvamaad (102), Valgamaad (150). Ida-Virumaal on endiselt pingeta 10 alajaama. Tallinna linnas on katkestused kolmes alajaamas.

Juhime endiselt tähelepanu, et halbade ilmaolude tõttu on väljas viibimine ohtlik. Erilist valvsust palume tuule ja vihmaga elektriliinide ja seadmete läheduses viibimise korral. Katkenud elektrijuhe võib olla eluohtlik.

Pimeduse ja tormi tõttu on edasised elektrivarustuse taastamistööd raskendatud. Pimedas on võimalik teostada vaid liinide sisselülitamisi ja lülitamiste kaudu rikkekoha otsimisi. Liinidele langenud puid eemaldada ning parandustöid teha pole aga pimedas tormiga võimalik. Töid jätkatakse hommikul esimesel võimalusel.

Eesti Energia palub endiselt liinidele langenud puudest ja katkistest liinidest teatada telefoni lühinumbril 1343 või teavitada kohalikku elektrivõrku. Riketest teavitamine võib olla raskendatud, kuna rikete telefon on üle koormatud. Seetõttu palume eelkõige infot keerulisematest riketest, liinidele langenud puudest ja katkistest liinidest. Infot on võimalik saada ja rikketeateid jätta ka e-posti teel Eesti Energia AS-i koduleheküljel aadressil www.energia.ee.

Ööl vastu pühapäeva Läänemerele jõudnud tugev torm põhjustas Eestis ja mujal Euroopas ulatuslikke elektrikatkestusi. Eestis oli kell 8.00 elektrita 5475 alajaama, mis on ligi 1/3 kõigist Eestis asuvatest madal- ja keskpinge alajaamadest. Kõrgepingerikkeid on olnud umbes 10-15 protsendil elektrivõrgust.

Meie naaberriikides on elektrivõrgu olukord olnud samuti tormist tugevalt puudutatud. Suured elektrikatskestused on aset leidnud Lätis, Leedus, Rootsis ja mujal. Lätis oli täna elektrita orienteeruvalt isegi kuni 60% tarbijatest. Rootsi kohta on erinevate andmete põhjal teada, et pühapäeval oli riigi lääne ja lõuna osas elektrita üle 405 000 majapidamise.

Järgmine informatsioon elektrikatkestuste kohta orienteeruvalt kell 7.30 homme hommikul.


Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]

NB! Info katkestuste kohta oodatud meiliaadressil [email protected]