Iseteenindus

Eesti-Läti töögrupp arutas energeetikaettevõtete koostööst tekkivaid sünergiavõimalusi

16.06.2000
Energeetikaettevõtete Eesti Energia ja Latvenergo koostööd ettevalmistav Eesti-Läti töögrupp arutas kolmapäeval Pärnus ettevõtete koostööst tekkivaid sünergiavõimalusi ja võimaliku tehingu struktuuri. Töögrupi arutlusteemaks olid ka 30.juuniks valmiva koostööd korraldava ühisdokumendi erinevad aspektid. Kohtumisel osalesid Läti Erastamisagentuuri peadirektor Janis Naglis, Latvenergo nõukogu esimees Ojars Kehris, Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk, Latvenergo president Karlis Mikelsons, Eesti majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhataja asetäitja Märt Ots, Läti majandusministri nõunik Edmunds Krastins, Eesti majandusministri nõunik Maria Alajõe, mõlema ettevõtte tippjuhid ja valitsuste nõustajad. Töögrupi järgmine kohtumine toimub 27.juunil Riias. 26. mail sõlmisid Eesti majandusminister Mihkel Pärnoja ja Läti majandusminister Aigars Kalvitis Tartus kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on Eesti Energia ja Latvenergo tegevuse efektiivsuse tõstmine ühisel Balti elektrienergia turul. Poolte eesmärgiks on saavutada majanduslik koostöö ettevõtete grupi loomise, ettevõtete või nende osade ühendamise või mõnel muul viisil. Eesti Energia on täielikult Eesti riigile kuuluv vertikaalselt integreeritud energeetikaettevõte, mille müügikäive oli 1999./2000. majandusaastal neli miljardit Eesti krooni (256 miljonit eurot). Eesti Energia osutab Eestis nii elektri ülekande-, jaotus- kui müügiteenuseid. Ettevõte müüs 1999./2000. majandusaastal 6,3 TWh elektrienergiat, sellest 5,3 TWh Eestis ja 1,0 TWh ekspordina. Eesti Energia jaamade installeeritud elektrienergia tootmise võimsus on kokku 3256 MW ja soojusenergia tootmisvõimsus 2283 MW. Peamiseks tootmisüksuseks on Narva Elektrijaamad, mis kasutavad kütusena põlevkivi ja Iru elektrijaam, mis kasutab kütusena masuuti ja maagaasi. Eesti Energias töötab 5530 töötajat (seisuga 01.mai). Latvenergo on täielikult Läti riigile kuuluv vertikaalselt integreeritud energeetikaettevõte, mille müügikäive oli 1999.aastal 167 miljonit latti (301 miljonit eurot). Latvenergo poolt kontrollitavate jaamade installeeritud elektrienergia tootmise võimsus on 2115 MW ja soojusenergia tootmise võimsus 1853 MW. Peamised tootmisüksused on Daugava jõel asuv hüdroelektrijaamade kaskaad ning kaks elektri- ja soojusenergia kombijaama Riias. Latvenergo omab Läti kõrgepinge põhivõrku ning osutab elektri jaotus- ja müügiteenuseid. Ettevõte müüs 1999. aastal 6,0 TWh elektrienergiat, millest 2,0 TWh importis teistest riikidest. Latvenergos töötab 7400 inimest. Erki Peegel
EE kommunikatsioonijuht
tel. 625 2320
e-post: [email protected]