Iseteenindus

Eesti Energia kommentaar Tarbijakaitse Liidu uudisele

21.12.2004

Oleme planeerinud järgnevate (hinnamuudatusele eelnevate) kuude jooksul hinnakujunduse selgitamise erinevate kliendigruppide ja nende liitude esindajatega. Tänaseks oleme uue hinna kujunemise teemat juba Tarbijakaitseametiga ühiselt arutanud, et leida vastuseid elektritarbijate seas esile kerkinud küsimustele. 
Mis puutub ampritasusse, siis seda komponenti sisaldava paketi valik on kodukliendi jaoks (väiketarbija peakaitsmega kuni 63A) vabatahtlik. Kõik, kes seda soovivad võivad maksta elektri eest ainult kilovatt-tundide põhiselt, kuna Eesti Energia loobus uutes tariifides ka täna kehtivast kohustuslikust kuutasust. 
Hinnapaketis Kodu 3 oleva mõõtesüsteemi tasu osas on härra Annuk õigesti märkinud, et mõõtesüsteem kuulub Eesti Energiale ning seetõttu ei saa ka mõõtmiseks tehtavad kulutused olla kajastatud kusagil mujal kui võrguteenuse tariifides - antud juhul on see eraldi välja toodud mõõtesüsteemi tasuna. 
Keskmine hinnatõusu protsent kõikide kliendigruppide lõikes on alates 1. märtsist ligi 10%, kusjuures erinevatel tarbijarühmadel ja erinevate tarbimismahtude juures on see erinev. Hinnamuudatuse täpset suurust konkreetse kliendi jaoks on võimalik arvutada Eesti Energia kodulehel oleva hinnakalkulaatori abil või helistades klienditelefonile 1545. 
Eesti Energia mõistab ka seda, et kuigi viimastel kuudel on enamikes meediaväljaannetes (sh. kõik maakondlikud ajalehed) kirjutatud võrguühenduse fikseerimise kokkulepete vajalikkusest, peame siinkohal kommunikatsiooni veelgi laiendama. Võrgu kokkuleppega fikseeritakse Eesti Energia ja kliendi vaheline omandisuhete piir ning võrguühenduse peamised tehnilised parameetrid (sh. peakaitsme suuruse). Lisaks võimaldab peakaitsme suuruse teadmine ehitada Eesti Energial välja optimaalse võimsusega elektrivõrgu. 
Selleks käib kõigepealt tarbimiskohas elektriinsener, kes kontrollib üle võrguühenduse näitajad. Antud andmed märgitakse Eesti Energia poolt võrgu kokkuleppesse ning saadetakse kliendile tutvumiseks ka kooskõlastamiseks. Enamasti on näiteks peakaitsme suurust võimalik fikseerida kliendile ka visuaalse vaatlusega, kuna see on märgitud peakaitsmele (vanemate kaitsmete puhul võib selle nähtavus olla raskendatud). Mõistlik on omapoolsel kontrollil kasutada siiski elektri spetsialistide abi. Kui kliendil tekib kahtlus, et peakaitse on Eesti Energia poolt valesti määratud, on andmeid võimalik Eesti Energial alati uuesti üle kontrollida. Sellisel juhul tuleb kliendil Eesti Energiale sellest teada anda. 
Eesti Energia on kohustatud ehitama välja elektrivõrgu, mis võimaldab kliendil kasutada võrguühenduse fikseerimise kokkuleppes määratud peakaitset täiel määral. Tänaseks on veel tarbimiskohti - peamiselt maapiirkondades, kus elektrivõrgu ebapiisava läbilaskevõime tõttu on pingekvaliteedigaprobleeme. Nende likvideerimiseks on välja töötatud investeeringute programm, mille mahuks on 600 miljonit krooni ja mille lõpuks on planeeritud aasta 2013. Programmi lõppemisel peaks kõikidele klientidele olema tagatud standardile vastav pinge.