Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas Jaotusvõrgu võrgutasude hinnad

26.11.2004

Käesoleva aasta veebruaris esitatud hinnataotluses soovis Jaotusvõrk võrgutasude hindu tõsta keskmiselt 28,1%,Energiaturu Inspektsioon pidas põhjendatuks keskmiselt 16,4%-st hinnatõusu. Kodutarbijal püsitasu enam maksta ei tule, elektrienergia hinnapaketidtöötab välja Eesti Energia.

Tänase ETI kooskõlastusega on sätestatud ka alused võrgutasude
korrigeerimiseks järgmise kolme aasta jooksul. Võrgutasusid korrigeeritakse
1. märtsil 2006.a. ja 1. märtsil 2007.a. Jaotusteenuse hinna kujunemist
kolme aasta jooksul mõjutavad tarbijahinnaindeksi muutus ning Jaotusvõrgu
poolt Põhivõrgule makstavad tasud. 
Põhivõrgule makstavate tasude puhul on üheks hinnakomponendiks ka seadusest
tulenev taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia ostukohustus.
Näiteks kui tarbijahinnaindeks tõuseb 3% võrra aastas ning taastuvatest
energiaallikatest toodetakse praegusest enam elektrienergiat, prognoosibETI
Põhivõrgu võrgutasude kasvu 3% võrra aastas. Sellises piiris võrgutasude
kasv Põhivõrgus ei too veel kaasa Jaotusvõrgu hindade tõusu. 
Juhul, kui taastuvatest energiaallikatest toodetava elektrienergia kogus ei
suurene, prognoosib ETI, et Jaotusvõrgu hinnad langevad järgmistel aastatel
1-1,5% võrra aastas. Nii Põhivõrgule kui ka Jaotusvõrgule on järgnevateks
aastateks sätestatud kulude kokkuhoiu kohustus. Jaotusvõrgu jaoks on
ülesanne hoida aastas kulusid kokku 1,5 % võrra, samuti peab Jaotusvõrk
vähendama elektrikadusid praeguselt 11,1%-lt 8%-le 2008. aastaks.


Margus Kasepalu
Peadirektori asetäitja
Energiaturu Inspektsioon