Iseteenindus

Biomassist elektrienergia tootmise tasuvust soovib uurida 6 organisatsiooni

15.06.2000
Eesti Energia poolt maikuus alustatud alternatiivenergia projekti tasuvusuuringu konkursile esitas pakkumise 6 organisatsiooni. Projekti eesmärgiks on uurida biomassist või olmejäätmetest elektri- ja soojusenergia koostootmise perspektiive Eestis. Eesti Energia on viimastel aastatel alustanud tegutsemist taastuva energeetika valdkonnas, kuid siiani ei ole uuritud biomassist (puiduhake, energiavõsa, põhk jt.) elektri- ja soojusenergia koostootmise võimalusi ja tasuvust. Suuremad tänaseks käivitunud projektid on Linnamäe Hüdroelektrijaama taastamine, Keila-Joa Hüdroelektrijaama rekonstrueerimine ja 600 kW tuulegeneraatori paigaldamine. Maikuus alustatud uue projekti eesmärgiks on välja selgitada biomassist ja olmejäätmetest elektri- ja soojusenergia koostootmise võimalused ja perspektiivid Eestis. Pakkumiskutsed saadeti otse suurematele energeetika vallas tegutsevatele uurimisasutustele ja konsultatsioonifirmadele. Kõik huvilised said pakkumisega tutvuda EE Interneti koduleheküljel. 12.juuniks või sama päeva postitempliga saabusid pakkumised 6 organisatsioonilt – Tartu Ülikool, Eesti Biokütuste Ühing, Estivo, TTÜ Soojustehnika Instituut, BTG Baltic OÜ ja AF-Estteam OÜ. Komisjon valib parima pakkumise välja järgmisel nädalal. Eesti kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava näeb ette taastuvate energiaallikate ja turba kasutamise osatähtsuse suurenemist 2/3 võrra aastaks 2010 võrreldes aastaga 1996. Arvestades Eesti suhteliselt suuri turba-, biomassi- ja puiduvarusid, nende kasutamise väikest keskkonnaohtlikkust ning positiivset mõju regionaalarengule ja tööhõivele, kavandatakse ka Eesti energeetika riiklikus arengukavas nende kütuseliikide osatähtsuse tõusu kütusebilansis. Kaie Saar
EE pressiesindaja
tel. 625 2446, GSM 517 7185
e-post: [email protected]