Iseteenindus

Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuhina asus tööle Kaie Saar

17.11.2004

Jaotusvõrk on Eesti Energia Gruppi kuuluv ettevõte, mille põhitegevus on elektrienergia toimetamine klientideni. Ettevõtte kommunikatsioonijuhi ülesandeks on Jaotusvõrku puudutava teabe jagamine avalikkusele. Kaie Saar saab olema kontaktisikuks meediale küsimustes, mis on seotud Jaotusvõrgu poolt hallatava madal ja keskpingevõrguga, muu hulgas elektrivõrkude seisukord, investeeringud klientide varustuskindluse parandamiseks, mõõtesüsteemid, katkestused ja teised klientide elektriühendusega seotud küsimused.  

Kaie Saar töötas aastatel 1998-2002 Eesti Energia pressiesindajana ja 2002-2004 aastatel Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuses projektijuhina. Ta täiendab ennast erialaselt kommunikatsiooni ja ajakirjanduse vallas Tartu Ülikooli Avatud ülikoolis.

OÜ Jaotusvõrk näol on tegemist ettevõttega, mille põhitegevusalaks on võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu. Jaotusvõrk toimetab elektrit ligikaudu 23000-le äri- ja rohkem kui 476 000-le kodukliendile, selleks haldab ettevõte madal ning keskpinge elektrivõrke ehk ligi 18 000 alajaama ja ligi 60 000 kilomeetrit elektriliine. Jaotusvõrgus on veidi alla tuhande töötaja ja ettevõtte netokäive oli eelmisel majandusaastal ligi kaks miljardit krooni.


Lisainformatsioon:

Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 7154340
GSM: 51 77 185
e-post: kaie.saar@energia.ee

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee