Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas elektri kaalutud keskmise müügihinna

19.11.2004

Kooskõlastatud hind koosneb elektri tootmise hinnast 40,18 senti/kWh (mis ei ületa Narva Elektrijaamadele kooskõlastatud hinda 40,95 senti/kWh) , millele lisanduvad kulutused 0,68 senti/kWh elektrienergia bilansi hoidmise eest ning müügikulud 0,97 senti/kWh. Vastavalt elektrituruseadusele ei kooskõlasta inspektsioon enam eraldi hinnapakette, vaid ühtse kaalutud keskmise elektrihinna. Kooskõlastatud hinna alusel on Eesti Energial õigus moodustada erinevaid hinnapakette. 
Inspektsiooni tänane otsus tähendab seda, et ahelast, mille järgi kujuneb välja lõpptarbija hind, on jäänud kooskõlastada veel Jaotusvõrgu võrgutasude hinnad. Peale Jaotusvõrgu hindade kooskõlastamist on võimalik öelda, palju ühele või teisele tarbijagrupile elektri hind muutub.

 

Margus Kasepalu
Peadirektori asetäitja
Energiaturu Inspektsioon