Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas Eesti Energia põhivõrgu hinnad

17.11.2004

4,2% hinnatõusust moodustavad kulud, mis on seotud elektrienergia ostukohustusega taastuvatest energiaallikatest. Põhivõrk soovis võrgutasude hinda tõsta keskmiselt 34,7%, kuid inspektsioon pidas põhjendatuks 16,7%-st hinnatõusu. Põhivõrgu osa moodustab 16% lõpptarbija hinnast. Koos uute võrgutasude kooskõlastamisega on sätestatud ka alused võrgutasude kujunemiseks järgmise kolme aasta jooksul. Alused võrgutasude kujunemiseks võimaldavad nii tarbijatel kui ka Põhivõrgul prognoosida hindade kujunemist järgmisel kolmel aastal. Ilma taastuvatest energiaallikatest toodetava elektrienergia koguste suurenemiseta püsiksid põhivõrgu hinnad järgmisel kolmel aastal ühtlasel tasemel. Kui 2005 aastal toodetakse taastuvatest energiaallikatest elektrit 88 GWh, 2006 aastal kaks korda rohkem ning 2007 aastal kolm korda rohkem, siis võib see kaasa tuua võrgutasude hinnatõusu 3% aastas.


Margus Kasepalu
Peadirektori asetäitja
Energiaturu Inspektsioon