Iseteenindus

OÜ Jaotusvõrk esitas uue hinnataotluse

12.11.2004

“Eesti Energia kõik ettevõtted on nüüd lähtuvalt Energiaturu Inspektsiooniga peetud läbirääkimistest koostanud oma uued hinnataotlused ja esitanud need tururegulaatorile,” kommenteeris tänast seisu seoses hinnamuutustega Eesti Energia juhatuse liige Lembit Vali. “Eesti Energia jätkab nüüd tegelemist elektrienergia hinnapakettide ettevalmistamisega ning jääme ootama Energiaturu Inspektsiooni otsuseid esitatud taotluste osas,” lisas Vali.

Lähtuvalt AS Narva Elektrijaamad, OÜ Põhivõrk, OÜ Jaotusvõrk tariifidest ja Eesti Energia AS kaalutud keskmisest müügihinnast kujuneb kokku elektrihind, mida maksab lõpptarbija. Hinnatõus elektrienergia tarbijale saab kokku olema keskmiselt alla 10 protsendi.

Eesti Energia ei kehtesta väiketarbijatele algselt planeeritud kohustuslikku ampripõhist võrguühenduse püsitasu, selle asemel luuakse erinevad hinnapaketid, mille hulgast saab klient oma tarbimisele sobivaima valida. Lõplik pakettide sisu selgub peale Energiaturu Inspektsiooni vastust hinnataotlustele.

Kui Energiaturu Inspektsioon kooskõlastab uued hinnad ning lõpphinnad on Eesti Energia poolt avalikuks tehtud kulub veel 90 päeva nende jõustumiseks elektritarbija jaoks.

Praegu käimasolev hinnamuutuse taotlemine on eriline selle poolest, et esmakordselt eristatakse kliendi jaoks elektrienergia tootmise kulud ja võrguteenuse kulud. Elektri hinna kujunemine muutub sellega läbipaistvamaks ja klient saab suurema kindluse, et elektri hind on põhjendatud ja selge. Samuti on hinnakomponentide eraldamine eelduseks vaba elektrituru loomisel. Peale hinnamuutust saab elektrihinna struktuur Eestis sarnaseks mujal Euroopa Liidus kehtiva hinnakujundusega.


Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee