Iseteenindus

Eesti Energia ja Latvenergo koostööd käsitlev Eesti-Läti töögrupp kohtus Tallinnas

08.06.2000
Energeetikaettevõtete Eesti Energia ja Latvenergo koostööd käsitlev Eesti-Läti töögrupp arutas kolmapäeval Tallinnas võimalikke arengustsenaariume, nende ärilisi, tehnilisi ja õiguslikke aspekte ning laiemaid mõjusid. “Kohtumise eesmärgiks oli luua ühist mõtlemist, kaaluda hetkeolukorda meie regioonis, Euroopas ja arutada, millised on võimalused,” ütles Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk. Üheks teemaks oli viimaste kuude olulised muutused Euroopa elektriturgudel. Töögrupp käsitles üldisel tasandil erinevate koostöövormide põhjendusi, nendest tulenevaid sünergiavõimalusi, eri vormide õiguslikke aspekte ning valikute tegemiseks vajaliku infovahetuse korraldamist. Pooled arutasid ka 30. juuniks ette valmistatava ühisdokumendi vormilist lahendust ja edasiste kohtumiste ajakava. “Tänane kohtumine kinnitas veelkord, et mõlemad ettevõtted peavad edasi minema koos ja kasutama sellest tekkivat sünergiat konkurentsivõime säilitamiseks avaneval turul,” ütles Latvenergo nõukogu esimees Ojars Kehris. Mõlema poole hinnangul peavad koostööd puudutavad otsused lähtuma üldisest ärilisest loogikast. “Ei saa näiteks otsustada, et tulevikus ostab Läti vajamineva elektrienergia ilmtingimata ainult Eestist, isegi kui seda on kasulikum osta Leedust või Venemaalt,” ütles Gunnar Okk. “Ka võimaliku ühinemise korral saab loodav äristruktuur lähtuda ainult majanduslikest huvidest. Riiklikud ja üldised huvid moodustavad ärikeskkonna, milles me tegutseme.” Kohtumise avas Eesti majandusminister Mihkel Pärnoja. Kohtumisel osalesid Latvenergo nõukogu esimees Ojars Kehris, Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk, Latvenergo president Karlis Mikelsons, Eesti majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhataja asetäitja Märt Ots, Läti majandusministri nõunik Edmunds Krastins, mõlema ettevõtte tippjuhid ja nõustajad. Töögrupi järgmine kohtumine toimub 14. juunil Pärnus. Taustaks 26. mail sõlmisid Eesti majandusminister Mihkel Pärnoja ja Läti majandusminister Aigars Kalvitis Tartus kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on Eesti Energia ja Latvenergo tegevuse efektiivsuse tõstmine ühisel Balti elektrienergia turul. Poolte eesmärgiks on saavutada majanduslik koostöö ettevõtete grupi loomise, ettevõtete või nende osade ühendamise või mõnel muul viisil. Eesti Energia on täielikult Eesti riigile kuuluv vertikaalselt integreeritud energeetikaettevõte, mille müügikäive oli 1999./2000. majandusaastal neli miljardit Eesti krooni (256 miljonit eurot). Eesti Energia osutab Eestis nii elektri ülekande-, jaotus- kui müügiteenuseid. Ettevõte müüs 1999./2000. majandusaastal 6,3 TWh elektrienergiat, sellest 5,3 TWh Eestis ja 1,0 TWh ekspordina. Eesti Energia jaamade installeeritud elektrienergia tootmise võimsus on kokku 3256 MW ja soojusenergia tootmisvõimsus 2283 MW. Peamiseks tootmisüksuseks on Narva Elektrijaamad, mis kasutavad kütusena põlevkivi ja Iru elektrijaam, mis kasutab kütusena masuuti ja maagaasi. Eesti Energias töötab 5530 töötajat (seisuga 01.mai). Latvenergo on täielikult Läti riigile kuuluv vertikaalselt integreeritud energeetikaettevõte, mille müügikäive oli 1999.aastal 167 miljonit latti (301 miljonit eurot). Latvenergo poolt kontrollitavate jaamade installeeritud elektrienergia tootmise võimsus on 2115 MW ja soojusenergia tootmise võimsus 1853 MW. Peamised tootmisüksused on Daugava jõel asuv hüdroelektrijaamade kaskaad ning kaks elektri- ja soojusenergia kombijaama Riias. Latvenergo omab Läti kõrgepinge põhivõrku ning osutab elektri jaotus- ja müügiteenuseid. Ettevõte müüs 1999. aastal 6,0 TWh elektrienergiat, millest 2,0 TWh importis. Latvenergos töötab 7400 inimest. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
tel. 625 2446, 517 7185
e-post: [email protected]