Iseteenindus

Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas Narva Elektrijaamade hinna

15.11.2004

Narva Elektrijaamade poolt müüdava elektrienergia kaalutud keskmiseks hinnaks kujuneb 40,95 senti/kWh. Praegu kehtivad AS-l Narva Elektrijaamad alljärgnevad hinna piirmäärad: 24,17 senti/kWh ja 117,95 krooni MW tunnis ehk 1 033 242 krooni MW aastas.
Võrreldes senikehtinud hindadega toob tänane inspektsiooni otsus kaasa Narva Elektrijaamade poolt müüdava võimsuse hinna languse 24% võrra.

Hinnalangus on saavutatud eelkõige püsikulude kokkhoiu kaudu. Võrreldes 2002 aastaga, mil kooskõlastati tänane hind, on Narva Elektrijaamade püsikulud langenud 166 miljoni krooni võrra ehk 23,9%. Püsikulude kokkuhoid on saavutatud tänu uute energiaplokkide käikuandmisele, millega seoses on vähenenud hooldus- ja remondikulud, samuti on kokkuhoiuvõimalusi leitud nii tööjõukulude kui ka teiste püsikulude osas. Uute energiaplokkide käikuandmise läbi on saavutatud ka märgatav elektrienergia tootmise
kasuteguri tõus: 29,7%-lt33,7%-ni. 

Olulist rolli mängib AS Narva Elektrijaamad poolt müüdava elektrienergia hinna kujunemisel stabiilne põlevkivi hind - 131 kr/t, mis on püsinud muutumatuna juba viis viimast aastat.

1. juulist 2003 kehtiva elektrituruseaduse kohaselt on energiaettevõtted kohustatud eristama põhivõrgu- ja jaotusvõrgu teenuse, elektrienergia tootmise ja müügi kulud, mis kokku moodustavad tarbijale müüdava elektrienergia hinna. Vastavalt jõustunud elektrituruseadusele on Eesti Energia moodustanud eraldi äriühingud nii põhivõrgu- kui ka
jaotusvõrguteenuse osutamiseks (vastavalt OÜ Põhivõrk ja OÜ Jaotusvõrk). Elektrienergia tootmine toimub eraldi äriühingus AS Narva Elektrijaamad ja müügiettevõttena tegutseb Eesti Energia AS. Energiaturu Inspektsiooni tänane otsus puudutab ainult AS Narva Elektrijaamad tegevust.


Margus Kasepalu
Peadirektori asetäitja
Energiaturu Inspektsioon