Iseteenindus

Moody´s kinnitas Eesti Energia krediidireitinguid

12.11.2004

Reitinguväljavaated on Moody'se hinnangul stabiilsed. Saadud hea reitingu hoidmiseks tegeleb Eesti Energia eesmärgistatult oma finants- ja äritegevuse arendamisega ning ettevõtte efektiivsuse tõstmisega.

Reiting on sõltumatu ja üle maailma võrreldav hinnang, selle kohta, kuivõrd on ettevõte võimeline laene ja intresse maksma. “Eesti Energia on jätkuvalt Baltimaade ja kogu Ida-Euroopa kõrgeima ning Põhjamaade ühe parima krediidireitinguga energeetikafirma,” kommenteeris reitinguagentuuri eilset avaldust Eesti Energia finanstdirektor Sandor Liive. “Kuigi reitingut võivad tugevalt mõjutada üldised arengud Eesti majanduses ja energeetikaturul, on see siiski ennekõike hinnang Eesti Energia kui äriettevõtte toimimisele, mille agentuur taaskord on tunnistanud edukaks,” lisas Liive.

Moody’se hinnangul on Eesti Energia finantsseisund hoolimata kõrgest investeerimisvajadusest heas seisundis. Agentuur annab positiivse hinnangu ka Eesti Energia investeerimisprogrammile, mille raames on peagi lõppemas suur moderniseerimise etapp Narva Elektrijaamades. Samuti kiidetakse Eesti Energia jätkuvaid investeeringuid võrkudesse, mis koos varem tehtuga peaks viima efektiivsuse kasvuni ettevõttes.
Agentuur märgib oma hinnangus ära, et kõrgest investeerimisvajadusest tulenevalt on ettevõtte järgnevate aastate vaba rahavoog negatiivne, mis tingib võlakoormuse jätkuva kasvu.

Moody'se hinnangul mõjub reitingule positiivselt asjaolu, et Eesti Energia tegutseb käesoleval ajal kaitstud elektriturul, mis on avatud vaid 10% ulatuses. Piiratud turuavatus aitab kaasa Eesti Energia kõrgele reitingule ja võimaldab seeläbi soodsamalt laenata ja seeläbi toetada vajalike investeeringute tegemist võrkudesse ja tootmisse.

Samas leiab Moody’s, et ettevõtte heade näitajate kõrval jääb Eesti Energia oluliseks probleemiks ettevõtte väiksus rahvusvahelisel skaalal. Moody’s märgib ka, et investeerimisprogrammi elluviimise võimalikud takistused, Eesti energiaturu võimalik kiirem avamine, järsud muutused Eesti majandustingimustes ja võimalikud uued suured investeeringud tootmisse ja võrkudesse võivad luua teatud ohte Eesti Energia stabiilsele krediidireitingule.


Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: [email protected]