Iseteenindus

Eesti Energia ja Narva Elektrijaamad esitasid uued hinnataotlused

03.11.2004

Eesti Energia ja Energiaturu Inspektsiooni läbirääkimistes sündinud kokkulepete põhjal on AS Narva Elektrijaamad ja Eesti Energia AS esitanud tänaseks tururegulaatorile oma hinnataotlused. AS Narva Elektrijaamad taotleb Energiaturu Inspektsioonilt kooskõlastust elektri keskmisele tootmishinnale 40,95 senti kWh, mis tähendab umbes 3% hinna langust.

“Narva Elektrijaamad esitavad Energiaturu Inspektsioonile kooskõlastamiseks hinnataotluse, mille põhimõtted on kokku lepidud möödunud kuudel väldanud läbirääkimiste käigus," rääkis AS Narva Elektrijaamade direktor Rein Talumaa. “Põhjalik dialoog Energiaturu Inspektsiooniga annab meiel alust loota, et see on hinnamäär, mille tururegulaator on valmis kooskõlastama,” lisas Talumaa.

Tulenevalt Elektrituruseadusest eristatakse Eesti Energia Grupi ettevõtete hinnataotlustes kliendi jaoks elektri tootmise ja elektri kohaletoimetamise hind. Kliendi jaoks kujuneb elektrieest tasutav tootmise hind välja kaalutud keskmisest elektrienergia müügihinnast, milleks Eesti Energia AS taotleb 41,83 senti kWh eest. Energiaturu Inspektsioonilt kooskõlastuse saamise korral kujundab Eesti Energia sellest keskmisest elektri hinnast konkreetsed elektrienergia hinnapaketid.

Lähtuvalt Narva Elektrijaamade, Põhivõrgu, Eesti Energia müügihinnast ja peagi esitatavast OÜ Jaotusvõrk tariifist kujuneb kokku elektrihind, mida maksab lõpptarbija. Hinnatõus elektrienergia tarbijale saab kokku olema keskmiselt alla 10 protsendi.

Eesti Energia ei kehtesta väiketarbijatele algselt planeeritud kohustuslikku ampripõhist võrguühenduse püsitasu, selle asemel luuakse klientidele erinevad hinnapaketid, mille hulgast oma tarbimisele sobivaim valida. Eesti Energias tegeletakse hetkel uute pakettide koostamine tuginedes Energiaturu Inspektsiooniga läbirääkimiste käigus kokku lepitud tulubaasile. Pakettide lõplik sisu selgub pealeEnergiaturu Inspektsiooni vastust uutele hinnataotlustele.

Vastavalt Elektrituruseadusele on Energiaturu Inspektsioonil õigus menetleda hinnataotlusi kuni 90 päeva. Kui Energiaturu Inspektsioon on uued hinnad kooskõlastanud ning hinnad on Eesti Energia poolt avaldatud seaduses ette nähtud korras, siis jõustuvad need 90 päeva pärast avaldamist.


Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee