Iseteenindus

OÜ Põhivõrk esitas uue hinnataotluse

02.11.2004

Eesti Energia ja Energiaturu Inspektsioon on kaks kuud väldanud läbirääkimiste käigus jõudnud keerulistes valdkondades ühistele arusaamadele ning OÜ Põhivõrk esitas eile tururegulaatorile kooskõlastamiseks oma uued võrgutasud ja võrgulepingu tüüptingimised.

Tulenevalt Elektrituru seadusest eristatakse hinnataotluses kliendi jaoks elektri tootmise ja elektri kohaletoimetamise hind.

OÜ Põhivõrk taotleb Energiaturu Inspektsioonilt kooskõlastust elektri ülekandmise eest makstava tariifi tõusule keskmiselt 16,7%.

“Elektrienergia varustuskindlus on strateegiline valdkond, mis ei saa toimida riski piiril,” rääkis OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe. “Meie huvi on jätkata investeeringute kavaga Energiaturu Inspektsiooniga kokkulepitud tasemel, et renoveerida kõrge keskmise vanusega ülekandevõrku Eestis. Taotletav hinnatõus peaks tagama meile vahendeid Eesti elektrisüsteemi edasise toimimise kindlustamiseks,” kommenteeris Jõe Energiaturu Inspektsioonile esitatud taotlust.

Tulenevalt OÜ Põhivõrk tariifist ja teistest hinna komponentidest kujuneb kokku elektrihind, mida maksab lõpptarbija. Hinnatõus elektrienergia lõpptarbijale saab olema keskmiselt alla 10 protsendi. Pakettide lõplik sisu selgub peale Energiaturu Inspektsiooni vastust uutele hinnataotlustele.

Vastavalt Elektrituruseadusele on Energiaturu Inspektsioonil õigus menetleda OÜ Põhivõrk taotlust kuni 90 päeva. Kui Energiaturu Inspektsioon on uued hinnad kooskõlastanud ning hinnad on OÜ Põhivõrk poolt avaldatud seaduses ette nähtud korras, siis jõustuvad need 90 päeva pärast avaldamist.

Lähiajal esitavad oma hinnataotlused Energiaturu Inspektsioonile ka teised Eesti Energia Grupi ettevõtted.


Lisainformatsioon:
Helen Sabrak

Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee