Iseteenindus

Paraneb neljandiku Tallinna elanikkonna elektrivarutuse kvaliteet

01.11.2004

ABB AS & ABB OY poolt anti täna OÜ Põhivõrgule üle renoveeritud Järve alajaam Tallinnas. Tööde maksumus oli ligi 70 miljonit krooni. Renoveerimise tulemusena paraneb elektri varustuskindlus Tallinna lõunapiirkonnas, tõuseb kogu süsteemi töökindlus ning väheneb rikete arv. Järve alajaamast saavad toite mitmed olulised Tallinna elektritarbijad, näiteks Lastehaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpus ja Tallinna Järve Haigla, Järve kaubanduskeskus, Tondi elektroonikatehas ning paljud teised.

"Järve alajaam on Tallinna linna üks tähtsamaid alajaamu," ütles OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe. "Koos varasemate ja lähiajal järgnevate projektidega Harjumaal, on see oluline samm elektri varustuskindluse tõstmiseks Tallinnas," lisas Jõe.

Renoveerimise käigus asendati kõik Järve alajaama väikese töökindlusega vanad seadmed kaasaegsetega. Ehitati välja uus 110 kV välisjaotla 12 lahtriga, vahetati välja üks trafo ning ehitati koostöös OÜ Jaotusvõrguga uued 6 kV ja 35 kV jaotusseadmed. Eelmine 110 kV jaotusseade oli ehitatud 1952 aastal. Samuti asendati vanad suure õlimahu ja kõrgete käidukuludega võimsuslülitid. Tänapäevaste keskkonnanõuetega viidi vastavusse õlikogumisrajatised. Alajaama ehitati uus juhtimishoone. Olemasolev alajaama hoone, milles varem paiknesid releekaitse- ja juhtimisaparatuur, osutus kaasaegsete seadmete jaoks liiga suureks ning Eesti Energia tegeleb sellele uute kasutusvõimaluste leidmisega.

"Renoveerimistööd võimaldavad suurt kokkuhoidu alajaama hoolduskulude pealt. Varem kulus Järve alajaama käidule umbes miljon krooni aastas, renoveeritud alajaamas lähevad käidukulud ettevõttele maksma 50 000 krooni ringis," selgitas Henn Jõe tehtud tööde otsest mõju.

Alajaama renoveerimistöödeks sõlmiti leping 17.01 2003 ning tööd valmisid käesoleva aasta oktoobris. Projekti teostajaks oli ABB AS & ABB OY.


Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee