Iseteenindus

Eesti Energia toetab energiasäästuprojekte 100 000 krooniga

01.11.2004

Konkursile võivad projekte esitada ja Eesti Energia toetust taotleda Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes soovivad energiasäästu edendamisel kaasa lüüa. Esitatavad projektid peavad olema suunatud elektri– ja/või soojusenergia säästu edendamisele kodumajapidamistes või organisatsioonide, asutuste ja ettevõtete tegevuses.

Eelistatud on projektid, mis arendavad ja propageerivad uuenduslikke energiasäästumeetmeid, aitavad kaasa energiasäästualase teabe levimisele ja teadlikkuse tõstmisele, teavitavad energiasäästu vajadusest võimalikult suurt sihtrühma, ärgitavad avalikkust energiasäästumeetmete rakendamisele ning annavad läbiviimise tulemusena reaalse energiasäästu.

"Eesti Energia peab energiasäästu propageerimist ning säästliku tarbimise levikut Eestis väga oluliseks," rääkis Eesti Energia keskkonnajuht Tõnis Meriste. "Elektri ja soojuse efektiivsem ning säästlikum kasutamine aitab vähendada energiatootmise negatiivset survet keskkonnal. Meil on Eesti Energia juhatuse poolt kinnitanud energiasäästualane teavituskava, mis on aluseks energiasäästu programmide elluviimise toetamisel ja säärtliku tarbimise põhimõtete levitamisel laiema üldsuse hulgas," lisas Meriste.

Toetussumma projektidele kokku on 100 000 krooni. Konkursil valitakse välja 2-5 projekti, toetussumma ühe projekti kohta on 20 000-60 000 krooni. Projektide läbiviimisel omafinantseeringut ei nõuta.

Eesti Energia korraldab konkurssi energasäästu propageerivatele projektidele juba teist aastat järjest. Varasemalt konkursilt on toetuse saanud näiteks elektroonse eneriasäästu mängu loomine ja energiasäästu propageerimise programm kooliõpilaste hulgas. Eelmisel konkursil edukalt osalenud energiasäästu mänguga on võimalik tutvuda internetis aadressil http://kokkuhoid.energia.ee

Konkursi kutse ja toetuse taotlemise tingimused on väljas EE koduleheküljel www.kokkuhoid.energia.ee. Projektide esitamise tähtajaks on 1.detsember 2004.a.


Lisainfo:

Tõnis Meriste
Eesti Energia keskkonnajuht
Tel 71 52 350
Mob 51 58 153

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel 71 52 255
Mob 56 625 888