Iseteenindus

Eesti Energia kliendid nüüd uue kõrgepingeliini toitel

21.10.2004

OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe sõnul on Harku-Kiisa 330 kV õhuliini näol tegemist teise Eesti taasiseseisvumise järel ehitatud 330 kV kõrgepingeliiniga pärast 2001. aastal valminud Eesti Elektrijaama ja Püssi alajaama vahelist liini. Valminud liin on kogu Põhja-Eesti klientide elektrivarustuskindlusele hädavajalik, kuna aastatega elektritarbimine kasvab ning seetõttu on oluline elektri läbilaskevõime suurendamine. Harku-Kiisa 330 kV kõrgepingeliini ehitusele järgneb Harku 330 kV alajaama töösse viimine. Mõlemad projektid on tähtsad, sest suurendavad regiooni elektritarbimisvõimalusi ja –kindlust ning vähendavad elektrivõrgu kadusid, samuti tagavad planeeritava Eesti-Soome merekaabli Estlink ühendamise.

Käesoleva kõrgepingeliini valmimine oli osa Põhivõrgu pikaajalisest arengukavast järk-järgult asendada 220 kV võrk 330 kV elektrivõrguga. Uue liini käikuandmisega väheneb Tallinna piirkonnas 220 kV võrgumaht ja sellega koos ka elektrienergia ülekandel tekkiv energiakadu.

Tulevikus on lisaks planeeritud ehitada veel Harku 330 kV alajaamast Narva suunas kulgev uus 330 kV õhuliin. See liin tagab kogu Kesk- ja Lääne-Eesti järjepideva elektriga varustamise, kuna tulevikus hakkab ammenduma Tallinn-Narva suunaline elektri läbilaskevõime. Uus liin tuleb vana 220 kV õhuliini trassile, mis on selleks ajaks juba ca 50 aastat vana.

OÜ Põhivõrk investeerib käesoleval majandusaastal oma elektrisüsteemide uuendamisse üle poole miljardi krooni.

Alates 1. aprillist käesoleval aastal on OÜ Põhivõrk iseseisev ja sõltumatu äriühing kuuludes Eesti Energia Grupi koosseisu. Põhivõrgu ülesandeks on tagada Eesti elektrisüsteemi toimimine ja juhtimine.


Lisainformatsioon:

Vladimir Antson
Eesti Energia Põhivõrgu arendusosakonna projektijuht
Tel. 071 51 308

Veiko Valkiainen
Eesti Energia sisekommunikatsioonijuht
Tel. 071 52 252