Iseteenindus

Eesti Energia tähtsamad majandus- ja tegevusnäitajad on paranenud

20.10.2004

Tähtsamad majandusnäitajad:

 • Ärikasum 205 mln kr, kasv 18,0%
 • Puhaskasum 69 mln kr, kasv 2,5%
 • Äritulud 2 656 mln kr, kasv 5,1%
 • Ärikulud 2 451 mln kr, kasv 4,1%
 • Ärikasum enne kulumit 862 mln kr, kasv 11,4%
 • Äritegevuse rahavood 636 mln kr, kasv 9,0%
 • Investeeringud 1 268 mln kr, vähenemine 28,5%
 • Laenukoormus 4 850 mln kr, aastane kasv 12,3%
 • Jooksva 12 kuu investeeritud kapitali tootlus 4,8%, kasv võrreldes 2003/04 majandusaastaga 0,1%

Tähtsamad tegevusnäitajad, mis mõjutasid tulemusi:

 • Elektrienergia kodumaine müük 2 534 GWh, kasv 6%, samal ajal kui õhutemperatuur oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõrgem. Pool perioodi kodumaise müügi kasvust andsid vabatarbijad.
 • Pikaajaliste ekspordisuhete toel suurenes elektrienergia eksport 1 110 GWh-ni, kasv 16%
 • Keskkonnamaksud, mis vaatamata elektrienergia toodangu 3,6%-lisele kasvule ja saastetariifide tõusule ei suurenenud
 • Sisemaiste elektrivõrgu kadude kahanemine 1,0% võrra 10,6%- ni, mille tõttu säästeti ca 18 GWh elektrienergiat
 • Tänu Eesti Elektrijaama uue energiaploki käitamisele ja elektrijaamade töörežiimi optimeerimisele hoidsime kokku elektrienergia tootmiseks kulunud kütust 15 mln kr ehk 3,2%

Eesti Energia majandusaasta kestab1. aprillist 31. märtsini.

 

Lisainformatsioon

Sandor Liive
Eesti Energia juhatuse liige, finantsdirektor
Tel. 071 52 220

Veiko Valkiainen
Eesti Energia sisekommunikatsioonijuht
Tel. 071 52 252