Iseteenindus

Eesti Energia, Eesti Gaas ja Fortum Termest kavatsevad ehitada Pärnusse kombijaama

06.10.2004

Eesti Gaas rajab maagaasitorustiku Pärnusse 2006. aasta neljandaks kvartaliks. “Meie huvi on tagada uuele võrgule võimalikult suur ja stabiilne turg,” kommenteeris uue jaama projektis osalemise tagamaid Eesti Gaasi juhatuse esimees Aarne Saar. Fortum Termesti nõukogu esimees Risto Riekko ütles omalt poolt: “Energiamajanduslikult võiks korralik kombijaam Pärnus olla atraktiivne lahendus.”

Eesti Energia tunneb heameelt koostootmise arengu üle Eestis. Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk ütles, et koostootmise osakaalu suurendamine energiabilansis tagab efektiivsema energiakasutuse, kuna peaaegu kogu see osa kütuse energiast, mida ei muundata elektriks, läheb kas hoonete kütteks või tööstustarbijate tootmisprotsessi. “Kindlasti on ka riigi varustuskindluse seisukohast oluline, et Eestis oleks elektritootmine mitmekesine ja hajutatud,” lisas ta. Näiteks koostootmisjaam Pärnus annab võimaluse säilitada vähemalt osalise elektrivarustuse linnas ka juhul, kui muu elektrivarustus mingil põhjusel peaks katkema. Seega on tihedalt asustatud piirkondades ja tööstuspiirkondades koostootmine ratsionaalne lahendus.

Eesti Energia on ise pidevalt arendanud koostootmist. Näiteks Balti elektrijaama uus renoveeritav plokk peab tagama Narva linna soojusvarustuse. Samuti kavandab ettevõte aegunud ja keskkonna suhtes mitte kõige sõbralikuma Ahtme koostootmisjaama asemele uut turbal ja puiduhakkel toimivat jaama. Ka Iru Elektrijaama turbiini rekonstrueerimine tõstis koostootmise efektiivsust, mis sai tunnustuse osaliseks Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühingu poolt.


Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee