Iseteenindus

Otsitakse Estlinki merekaabli ehitajat

01.10.2004

“Aastaid väldanud läbirääkimised Eesti ja Soome vahelise merekaabli rajamise osas on tänaseks jõudnud niikaugele, et on vaja kaablit ehitama hakata,” tõstis Marko Allikson, Eesti Energia ASi juhatuse liige, esile riigihanke tähtsust kogu Estlinki projekti seisukohalt. “Estlink koos Narva jaamade renoveeritud plokkidega on sellise kaliibriga projektid, mis loovad Eestile eeldused olla konkurentsivõimeline ka avatud elektrituru tingimustes,” lisas Allikson.

Hankekonkursi kohaselt valmib Balti-Soome merekaabel 2006. aasta sügiseks. Estlink ehitatakse alalisvoolu kaablina, mis ühendaks Harku 330 kV alajaama ja Espoo (Soome) 400 kV alajaama. Liini kogupikkuseks on ca 100 km, millest 70 km on merekaabel ja maakaablit 9 km Eestis ning 20 km Soomes.

Taotlusi potentsiaalsete pakkujate kvalifitseerimiseks oodatakse käesoleva aasta novembris. Pakkujate kvalifitseerimisel on oluliseks nõudeks pakkujate kogemus analoogiliste projektide teostamisel. Eeldatavasti on potentsiaalseteks pakkujateks rahvusvahelised kontsernid nagu ABB, Siemens, Areva jt. sarnase kogemusega ettevõtted üle maailma. Ehitusleping konkursi võitjaga kavandatakse allkirjastada järgmise aasta algul.

Merekaabli ehituse alustamiseks isetasuva kommertsprojektina esitas AS Nordic Energy Link nii Eesti kui ka Soome vastavatele tururegulaatoritele ja ministeeriumidele taotluse saada Euroopa Liidult sellekohane erand. Üldjuhul kaetakse sääraste infrastruktuuriprojektide kulud elektri hinnast, mis eeldaks põhivõrgu ülekandetariifide tõusu ning seega ka otsest mõju lõpptarbija hindadele. Käesoleva projekti puhul on võimalik taotleda Euroopa Liidult erandit, mille järgi merekaabli ehituskulusid katavad ainult need kliendid, kes kasutavad merekaablit elektrienergiaga kauplemiseks. Sellega püütakse hoiduda lisamast merekaabli ehitusega seonduvaid kulutusi põhivõrgu tariifidesse, kuna see tähendaks kõikidele regiooni klientidele ülekandeteenuste hinnatõusu.

Estlink on esimeseks ühenduslüliks Baltimaade ja Euroopa Liidu elektriturgude vahel, mille esmaseks eesmärgiks on varustada Põhjamaade elektriturgu Baltimaades toodetud elektriga. Eestil on kuni aastani 2012 tootmisvõimsuste ülejääk ning Estlink loob täiendava müügivõimaluse. Hinnanguliselt hakatakse merekaabli kaudu Põhjamaadesse müüma ligikaudu 2 TWh elektrit aastas. Projekti majanduslik ja poliitiline tähtsus seisneb ennekõike Baltimaade elektrivarustuskindluse paranemises ning elektrisüsteemide sõltuvuse vähenemises Venemaast. Estlink võimaldab elektritransiiti ja tagab alternatiivse elektri ostukanali võimaliku tootmisvõimsuste puudujäägi katmiseks.

Eesti Energia ASi poolt iseseisva ettevõttena nii kaabli ehituse tellijaks kui tema opereerijaks loodud AS Nordic Energy Link kanti äriregistrisse käesoleva aasta 29. septembril. Estlinki projekti osanikeks Soome poolt on Pohjolan Voima ja Helsinkin Energia ning Baltimaadest Eesti Energia AS, Latvenergo ja Lietuvos Energija.


Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee