Iseteenindus

Renoveeritud põlevkivikatel hoiab kütuselt kokku kümneid miljoneid kroone

15.09.2004

Elektrienergia tootmise efektiivsuse trend on jätkuvalt tõusev – võrreldes eelmise majandusaasta esimese viie kuuga hoiti elektrienergia tootmisel kokku üle 10 miljoni krooni väärtuses tehnilist kütust.

Kütuse kasutamise efektiivsusest annab indikatsiooni kütuse kulu 1 kWh elektri tootmisel. Nimetatud näitaja vähenes käesoleva majandusaasta esimese viie kuuga 1,8%. See on väga hea tulemus, arvestades, et uus renoveeritud plokk hoiti töös alla poole aruandluse all olevast ajast. Tulevikus on oodata energiatootmise kasuteguri edasist tõusu efektiivsete renoveeritud plokkidega toodetava elektrienergia osa suurenemise arvelt.

Toodangu suure osakaalu tõttu omab suurimat mõju elektritootmise efektiivsusele Eesti elektrijaam Narvas. Kütuse kulu languse peamise põhjusena tuleb esile tuua Eesti elektrijaama uue renoveeritud ploki stabiilset töötamist keskmistel koormustel. Kütuse sääst vanade tolmpõletustehnoloogial põhinevate plokkidega võrreldes on 15%.

Lisaks avaldasid efektiivsuse tõusule mõju energiaplokkide avariiliste seiskamiste ja käivituste arvu vähenemine ning plokkide ühtlasemad ööpäevased koormusgraafikud seoses öise elektriekspordiga Lätti.

“Täna võib kindlalt öelda, et uued keevkihtkatlad töötavad põlevkivil suurepäraselt – renoveeritud plokk võtab kergelt peale nimikoormuse 215 MW ning ploki kasuteguriks on mõõdetud üle 37%,” ütles Narva Elektrijaamade arendusdirektor Mati Uus. “Sealjuures on keskkonnaheitmete tase kordades madalam Euroopa keskkonnaregulatsiooniga sätestatud rangetest heitmenormidest,” lisas ta.

Tänaseks üle kolme aasta väldanud Narva Elektrijaamade kahe ploki renoveerimistööd on jõudnud lõpusirgele. Uute plokkide ehitustööd on lõpetatud ning on alustatud plokkide seadistus- ja käivitusoperatsioonidega. Eesti Elektrijaama renoveeritud 8. plokksünkroniseeriti esimest korda Eesti Energia elektrivõrguga 2003. aasta novembris ning Balti Elektrijaama renoveeritud 11. energiaplokk käesoleva aasta mais. Pärast uute energiaplokkide viimaseid sügisisi katsetusi ning ühekuulist töökindlustesti, toimub plokkide lõplik üleandmine, mis on planeeritud käesoleva aasta novembrisse.


Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee