Iseteenindus

Põhivõrk näeb kokkuhoiuvõimalusi

02.09.2004

Energiaturu Inspektsioon on teinud palju ettepanekuid kulude vähendamiseks, mida Põhivõrk kavatseb järgida. Samas kavatseb Põhivõrk enne uue hinnataotluse esitamist rääkida Energiaturu Inspektsiooniga läbi põhiküsimused. “Energiaturu Inspektsioon ja Põhivõrk peavad omavahel selgeks rääkima kaks põhiküsimust. Kui palju peaks põhivõrk aastas investeerima võrguarendusse ja kas elektrisüsteemi reservid peaksid asuma Eestis või võib reservi hoidmise teenust osta välismaalt,” sõnastas Henn Jõe Põhivõrgu ja Energiaturu Inspektsiooni nägemuste lahknevuse peamise põhjuse.

Energiaturu Inspektsiooni ettepanek vähendada kulusid 156 miljoni krooni võrra aastas on suures osas kantud kahest diskuteeritavast ettepanekust. Põhivõrk on planeerinud investeerida aastas ligikaudu 600 miljonit krooni, Energiaturu Inspektsioon peab piisavaks poole väiksemat investeeringute mahtu. Põhivõrk on senimaani omategevuses lähtunud printsiibist, et elektrisüsteemi toimimiseks vajalikud reservid peavad asuma Eestis, Energiaturu Inspektsioon näeb võimalust, et reservi hoidmise teenust ostetakse väljaspool Eestit.

"Üks koht, kus meil on kindlasti raske ETI arvamusega nõustuda, on tööjõukulud. Põhivõrgus töötab 80% kõrgharidusega inimesi, lihttöölisi praktiliselt pole, personali hulk on viidud miinimumini, maksimaalne võimalik hulk töid ostetakse sisse, ettevõte täidab tellija ja kontrollija ülesandeid. Põhivõrgu poolt pakutav palgatase on niigi madalam, kui teistes sama valdkonna ettevõtetes ning see on oluline punkt kvalifitseeritud töötajate ettevõttesse jäämise puhul," rääkis Jõe.

Põhivõrk jätkab Energiaturu Inspektsiooniga arutelu põhjendatud investeeringute ning kulude üle ning otsustab tulemuste põhjal uue hinnataotluse esitamise aja ja sisu üle.

Alates 1. aprillist käesoleval aastal on OÜ Põhivõrk iseseisev ja sõltumatu äriühing kuuludes Eesti Energia Grupi kooseisu. Põhivõrgu ülesandeks on tagada Eesti elektrisüsteemi toimimine ja juhtimine. Põhivõrk esitas hinnataotluse 27. veebruaril käesoleval aastal.


Lisainformatsioon:
Henn Jõe
OÜ Põhivõrk
Juhataja
Tel: 71 51 201

Helen Sabrak
Eesti Energia
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee