Iseteenindus

Valmis energia säästu toetav internetiportaal

01.09.2004

Värskelt valminud internetilehe eesmärk on tõsta erinevate elektritarbijate (eriti kodumajapidamiste) energiakasutuse efektiivsust. Vajalikku infot ja kasulikke näpunäiteid leiavad sealt nii äri-, kodu- kui ka suurtarbijad, kes on huvitatud läbi efektiivse energiakasutuse raha säästmisest ja keskkonna hoiust. Kokku on koondatud artikleid soojustamise, valgustuse, küttesüsteemide, efektiivsete elektriseadmete, tariifisüsteemide kujundamise jm. kohta. Teiselt poolt on portaal kanaliks energiasäästu toodete valmistajatele ja maaletoojatele ning energiasäästu infomaterjalide koostajatele. Portaalis pakutav info võiks aidata tarbijal firmade reklaamis paremini orienteeruda ning stimuleerib nii elanikke kui firmasid säästumeetmeid rakendama ja energiasäästlikke tehnoloogilisi lahendusi kasutusele võtma.

Eestis on viimasel ajal elektritarbimine kasvanud keskmiselt 3,2% aastas. Pikas perspektiivis võib see kasvatada elektritootmise negatiivset survet keskkonnale ja raskendada varustuskindluse tagamist kodumaiste kütuste baasil. Kui iga Eestimaa kodu säästaks ööpäevas kasvõi 1 kWh elektrienergiat, siis hoiaksime aastas kokku umbes 200 000 tonni põlevkivi. Näiteks süsinikdioksiidi heitmete osas tähendaks see iga majapidamise kohta aastas ligikaudu 360 kg vähem õhku paisatud CO2 heitmeid.

Eesti Energia jaoks on oluline toetada säästliku energiaelektritarbimise levikut Eestis. “Ettevõtte juhatus on kinnitanud energiasäästualase teavituskava, mille kohaselt toetame energiasäästu programmide elluviimist ja põhimõtete levitamist laiema üldsuse hulgas," sõnas Eesti Energia juhatuse liige Marko Allikson. “Keskkonnahoidlikkuse seisukohast lähtudes on otstarbekas toota ainult seda energiat, mille tarbimist ei saa või ei ole otstarbekas vältida,” lisas Allikson.

Energiasäästust süstematiseeritud teavet kajastav kanal sündis Eesti Energia AS ja AS Enprimo Estivo koostöös.

Energiasäästuportaal asub aadressil: http://kokkuhoid.energia.ee


Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888