Iseteenindus

Eesti Energia investeerib keskkonnakaitsega seotud projektidesse 3,9 miljardit krooni

31.03.2000
Eesti Energia kavatseb investeerida aastani 2005 keskkonnakaitsega seotud projektidesse kokku ca 3,9 miljardit krooni. Peamiselt Narva Elektrijaamade renoveerimisega seotud investeeringute tulemusena vähenevad heitmed aastaks 2006, juhul kui elektrijaamade toomismaht jääb samaks, järgmiselt: CO2 aastane väljalase väheneb 690 000 tonni võrra, lendtuhal 47 710 tonni võrra, SO2 24 176 tonni võrra ja NOx 818 tonni võrra. Suurima osa plaanitud investeeringute mahust võtavad Narva Elektrijaamadesse paigaldatavad tsirkuleerivad keevkihtkatlad. Nelja katla kogumaksumuseks on ca 3 miljardit krooni. Nimetatud investeeringute tulemusena rahuldavad Narva Elektrijaamad ka edaspidi kõiki Euroopa Liidu direktiivide ja Eesti Keskkonnaministeeriumi poolt sätestatud keskkonnakaitse alaseid piiranguid. Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel 625 2320
GSM 516 5808