Iseteenindus

Balti-Soome merekaabli Estlink partnerid allkirjastasid ühistegevuse alusdokumendid

06.07.2004

Lepingu järgi saab suurimaks osanikuks Eesti Energia, kellele kuulub 39,9% aktsiatest. Latvenergo ja Lietuvos Energija saavad kumbki 25% aktsiatest ning ülejäänud 10,1% jaguneb Pohjolan Voima ja Helsingin Energia vahel. Ettevõtte eesmärgiks on veealuse merekaabli ehitus ja haldamine. Nimetus Nordic Energy Link tähistab silda Baltimaade ja Põhjamaade energiasüsteemide vahel.

Lisaks sõlmisid AS Nordic Energy Link aktsionärid lepingu Soome põhivõrgu operaatoriga Fingrid, pannes sellega aluse tulevasele koostööle projekti raames ja luues eeldused kaabliosa võimalikuks lülitamiseks tulevikus Fingrid’i infrastruktuuri.

Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk näeb aktsionäride lepingu sõlmimises otsustavat sammu esimese Baltimaade ja Euroopa Liidu energiasüsteemi vahelise ühenduse loomiseks. “Estlink tihendab kolme Balti energiaettevõtte omavahelist koostööd, mis on võimaliku pan-Balti elektriettevõtte rajamise eeltingimuseks”, lisas Okk.

Estlink’i esimene eesmärk on varustada Põhjamaade elektriturgu Baltimaades toodetud elektriga. Eestil on kuni aastani 2012 tootmisvõimsuste ülejääk ning Estlink loob täiendava müügivõimaluse. Hinnanguliselt hakatakse merekaabli kaudu Põhjamaadesse müüma ligikaudu 2 TWh elektrit aastas. Projekti majanduslik ja poliitiline tähtsus seisneb ennekõike Baltimaade elektrivarustuskindluse paranemises ning elektrisüsteemide sõltuvuse vähenemises Venemaast. Estlink võimaldab elektritransiiti ja tagab alternatiivse elektri ostukanali võimaliku tootmisvõimsuste puudujäägi katmiseks.

“Importelekter moodustab Lätis märkimisväärse osa. Estlink tähendab meie jaoks, et potentsiaalsete energiatarnijate ring laieneb ja tulevikus ei sõltu me vaid mõnest üksikust tarnijast”, kinnitab Latvenergo juhatuse esimees Karlis Mikelsons.

“See energiasild on strateegilise tähtsusega, et integreerida Balti energiasektor Euroopa ühisesse turgu. Suureneb energiasüsteemi talitluskindlus ning saab võimalikuks meie osalemine Skandinaavia elektriturul. Loodame uue elektriülekandekaabli kaudu eksportida ligikaudu 0,5 TWh elektrit aastas”, ütleb Lietuvos Energija peadirektor Rymantas Juozaitis.

Balti-Soome vahelise 350 MW võimsusega alalisvoolukaabli kogumaksumuseks kujuneb ligikaudu 110 miljonit eurot. Merekaabel ühendatakse Soome ülekandevõrku Espoo 400 kV alajaamas ning Eesti ülekandevõrku Harku 330 kV alajaamas.


Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee