Iseteenindus

AS Kohtla-Järve Soojus müüs Kohtla-Järve linna Järve linnaosa äritegevuse

06.07.2004

„Klientide jaoks ei muutu omanikuvahetusega midagi,“ ütles AS Viru Õlitööstus nõukogu esimees Janek Parkman. „Küttehooaeg algab tavalisel ajal ning soojusenergia hind on paigas juba varasemast ajast. Samuti ei muutu midagi töötajate jaoks - neile kes jätkavad Viru Keemia Grupi kollektiivis, jäävad kehtima kõik senised tingimused," sõnas Parkman.

„AS Kohtla-Järve Soojus jätkab soojus- ja elektrienergia koostootmist olemasolevas Ahtme soojuselektrijaamas, samuti Ahtme ja Jõhvi varustamist soojusenergiaga,“ ütles AS Kohtla-Järve Soojus juhatuse esimees Toomas Niinemäe. „Ahtme uue koostootmisjaama kavandamine on jõudnud järku, kus õige pea saame esitada taotluse Euroopa Liidu fondidest ehitusele rahalise toetuse saamiseks. Praeguste kavade järgi peaks uus koostootmisjaam tööle hakkama 2008. a. sügisel,“ lisas Niinemäe.

AS Kohtla-Järve Soojus Kohtla-Järve linna Järve linnaosaäritegevuse müügi avalik enampakkumine kuulutati välja 4. mail 2004. a. Pakkumisdokumendid võtsid välja 4 ettevõtet: AS Fortum Termest, AS Viru Keemia Grupp, AS Askoterm ja AS Viru Õlitööstus.

Tähtajaks esitas pakkumise AS Viru Õlitööstus, kelle esitatud pakkumine vastas avaliku enampakkumise tingimustele ning kellega alustati läbirääkimisi.

21. juunil k.a. langetas AS Kohtla-Järve Soojus nõukogu ühehäälselt otsuse ettevõtte Järve linnaosa äritegevuse müümisest AS Viru Õlitööstusele. AS Kohtla-Järve Soojuse Järve linnaosa äritegevuse koosseisu kuuluvad Kohtla-Järve soojus- ja elektrienergia koostootmisjaam, soojusvõrgud ja kliendibaas.30. juunil toimunud AS Eesti Energia nõukogu toetas AS Kohtla-Järve Soojus nõukogu otsust ettevõtte Järve linnaosa äritegevuse müümisest.

AS Kohtla-Järve Soojus aktsionärideks on Eesti Energia AS (59,2%) ja Kohtla-Järvelinn (40,8%). Peale Järve linnaosa äritegevuse müüki käitleb AS Kohtla-Järve Soojus soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. AS Kohtla-Järve Soojus varustab kaugküttega Jõhvi linna, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valla elanikke, ettevõtteid ja organisatsioone.