Iseteenindus

Eesti Energia kohtus elektrivarustuse alase koostöö arendamiseks Tallinna ja Harju haiglate ning Tallinna Lennujaama esindajatega

01.07.2004

OÜ Jaotusvõrk juhtimiskeskuse juhataja Rein Pilt rääkis, et aastas on keskmiselt 30 000 eelkõige ilmastikutingimustest põhjustatud elektrikatkestust, mis võivad tahtmatult põhjustada probleeme ka haiglatele ja teistele elektrikatkestuste suhtes tundlikele tarbijatele.

“Eesti Energial on plaanis järgneva 15 aasta jooksul elektriliinidesse investeerida 700 miljonit krooni, mille tulemusena paraneb elektrikvaliteet tulevikus tunduvalt. Vähenevad ja lühenevad elektrikatkestused ning paraneb pinge. Aastaks 2013. peaks kõigile tarbijatele olema tagatud normijärgne 230 voldine elektripinge,” ütles Rein Pilt.

Klientide esindajad tõid puudusena välja investeeringute vähesuse Eesti Energia jaotusvõrku, mis elektritarbijaid just enim puudutab. Samuti tooniati varugeneraatorite olemasolu vajalikkust kriitilistel hetkedel.

Arutelu tulemusena korrastavad osapooled Tallinna ja Harjumaa priorioteetsete klientide nimekirja elutähtsate tarbijate osas, kes on eriti tundlikud elektrikatkestustele.

Kokkuvõttes pidasid mõlemad osapooled kohtumise heaks tulemuseks kontakti loomist. Kokku lepiti ka ekskursioonivõimalus juhtimiskeskusesse ning kliente elektriga varustatavatesse toitepunktidesse.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 52 92 992

Rein Pilt
OÜ Jaotusvõrk juhtimiskeskuse juhataja
Tel: 71 54 282
GSM: 50 54 899