Iseteenindus

Alates 1. juulist hakkab omaette äriühinguna tegutsema OÜ Jaotusvõrk

01.07.2004

“Eesti Energia on nüüdseks täitnud kõik Eesti ja Euroopa Liidu nõuded elektriettevõtte juhtimise kohta. Täidetud nõuete eesmärk on luua eeldused vaba elektrituru tekkimiseks,” ütles Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk.

OÜ Jaotusvõrk on näol tegemist ettevõttega, mille põhitegevusalaks on võrguteenuse osutamine (elektrienergia jaotamine ja madal ning keskpinge võrkude haldamine) jaotusvõrgu kaudu. Jaotusvõrk toimetab elektrit 21 200 äri- ja 455 900 kodukliendile, selleks haldab ettevõte ligi 18 000 alajaama ja ligi 60 000 kilomeetrit elektriliine ja seal on veidi alla 1000 töötaja. Jaotusvõrgu netokäive oli eelmisel majandusaastal ligi kaks miljardit krooni.

Lisaks OÜ-le Jaotusvõrk tegutseb alates juuni algusest Eestis veel 40 jaotusvõrgu ettevõtet. Nendevahelised piirid on täpselt määratletud andes selguse, missugune võrk vastutab elektri kohaletoimetamise eest ükskõik millises Eestimaa paigas.

Käesoleva aasta 1. aprillist alustas iseseisva äriühinguna tegutsemist ka OÜ Põhivõrk, mille funktsiooniks on võrguteenuse osutamine kõrgepingevõrgu kaudu. Elektri ülekandmiseks haldab OÜ Põhivõrk 141 alajaama ja 5100 kilomeetrit kõrgepingeliine. Ettevõtte osakapital on 2 miljonit krooni, varade maht on 4,2 miljardit krooni ja töötajaid töötab nimetatud äriühingus 138.

Iseseisvate äriühingute asutamisega kindlustab Eesti Energia endale lõplikult Euroopa Liidu õigusnormidele vastava ja kaasaegse organisatsiooni- ning juhtimisstruktuuri.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 52 92 992