Iseteenindus

Eesti Energia elavdas koostööd põllumajandustootjatega

11.06.2004

Eesti Energia tehnikadirektor Lembit Vali rääkis, et aastas on keskmiselt 30 000 eelkõige ilmastikutingimustest põhjustatud elektrikatkestust, mis võivad tahtmatult põhjustada probleeme ka põllumajandustootjale.

“Eesti Energial on plaanis järgneva 15 aasta jooksul elektriliinidesse investeerida 700 miljonit krooni, mille tulemusena paraneb elektrikvaliteet tulevikus tunduvalt. Vähenevad ja lühenevad elektrikatkestused ning paraneb pinge - aastaks 2013. peaks kõigile tarbijatele olema tagatud normijärgne 230 voldine elektripinge,” ütles Lembit Vali.

Tootjad tõid välja kolm põhiprobleemi, millest üks olulisemaid informatsiooni kättesaadavus katkestuste korral.
Põllumajandustootjate Keskliidu nõukogu esimees Kalev Kreegipuu sõnul on põllumajandustootjaile ülioluline teada, kas elektrikatkestus suudetakse likvideerida tunnivõi ööpäevaga, et vastu võtta tootmise jätkamiseks elulisi otsuseid.
“Teise suure probleemina näeme viljakuivatite elektriga varustatust, kus toimub hooajaline elektrikasutamine, samas ampritasu aastaringne maksmine” lisas Kalev Kreegipuu.
Kolmanda probleemina nimetasid põllumajandustootjad põldudel asetsevaid alajaamu ja elektriposte, mis segavad tänapäevast maaharimist ning tekitavad sellega seoses põllumajandustootjaile majanduslikku kahju.

Omavahelise arutelu käigus alustati kohe ka väljatoodud sõlmpunktide lahendamist ning lepiti kokku, et põllumajandustootja võtab ühendust oma piirkonna müügiesindusega, kellega koos määratakse nn oluliste objektide nimistu, kuhu avarii korral avariiteenistus eelisjärjekorras saadetakse.
Samuti saadab Eesti Energia põllumajandustootjate esindajatele omapoolsed ettepanekud viljakuivatite probleemi osas, kus üheks võimaluseks oleks erinevate elektripakettide kasutamine eriperioodidel.
Lõpetuseks informeeris Eesti Energia Põllumajandusministeeriumi ka asjaolust, et juba on riigikogu alustanud seaduseelnõu ettevalmistamist, mille alusel oleks võimalik kompenseerida maaomanikule kahju tema maal oleva elektriliini tõttu.

Kokkuvõttes pidasid mõlemad osapooled kohtumise heaks tulemuseks kontakti loomist kahe erineva huvigrupi - põllumajandustootjate ja Eesti Energia vahel.


Helen Sabrak
Eesti Energia meediasuhete assistent
Tel: 71 52 289
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee