Iseteenindus

Eesti Energia laenab 80 miljonit eurot investeeringuteks elektrivõrku

07.05.2004

Elektrivõrgu renoveerimise ja laiendamisega on Eesti Energial plaanis tegeleda järgneval kolmel aastal. Investeeringud aitavad muuhulgas vähendada käitus- ja hoolduskulusid, aitavad katta eeldatavat kodutarbijate elektrinõudluse kasvu, ning toetavad rahvusvahelises kontekstis Eesti Energia strateegilist eesmärki jätkata koostööd naaberriikide elektriturgudel tegutsejatega.

EIB sõlmib esmakordselt Eestis ilma riigi osaluseta (riigilaenuta või -garantiita) infrastruktuuri-alase laenulepingu. Lepingu sõlmimine vahetult Eesti Energiaga annab tunnistust Eesti Energia finantstugevusest ja krediidivõimest.

Täna, 7.mail, kirjutasid Tallinnas laenulepingule alla EIB'i asepresident Sauli Niinistö, Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk, finantsdirektor ning juhatuse liige Sandor Liive.

EIB peab oma kohustuseks edendada ratsionaalset energia kasutamist, andes sellega oma panuse keskkonnakaitsesse. Lepingu allkirjastamisel ütles EIB Skandinaaviaja Baltimaade asepresident Sauli Niinistö järgmist: "Antav laen tagab Eesti Energia suurele investeerimisprogrammile piisavad rahalised vahendid, et moderniseerida Eesti majanduse otsustava tähtsusega sektor. Iseäranis suurt heameelt valmistab mulle võimalus kirjutada vaid nädal pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga alla laenulepingule, mis soodustab Eesti integreerumist Euroopa Liitu."

Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul sõlmib Eesti Energia laenulepingu eesmärgiga tagada põhi- ja jaotusvõrgu investeerimisprojektide jätkusuutlikkus. "EIB laen annab meile finantsilise kindlustunde, laiendab EE võlausaldajate ringi, tagab soodsa finantseerimise ja finantsilise paindlikkuse. Samuti kinnitab antav laen EE head finantsseisundit ja krediidikõlbulikkust," ütles Sandor Liive.

EIB on Kesk-ja Ida-Euroopa riikidele kõige tähtsam välisfinantseeringute allikas. 1990. aastast alatest on EIB andnud neile laenu kokku üle26 miljardi euro. Eestile antud laenud moodustavad ligikaudu 250 miljonit eurot. Rahastatud on muuhulgas Tallinn-Narva raudteeliini rekonstrueerimist, Via Baltica ja Tallinn-Narva maantee ning Tallinna rahvusvahelise lennujaama kaasajastamist. Suurem osa EIB Eesti-laenudest on antud kommertspankadele, peamiselt Hansapangale ja Sampo Pangale, kes vahendavad EIB rahaliste vahendite edasilaenamist ennekõike väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele või kohalikele omavalitsustele väikesemahuliste investeeringute tarvis.

EIB – Euroopa Liidu finantsinstitutsiooni – ülesandeks on anda panus liikmesriikide integreerumisse, tasakaalustatud arengusse ning majanduslikku ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Väljaspool Euroopa Liitu realiseerib EIB Euroopa arenguabi ja koostööpoliitikate raames sõlmitud lepingute finantsaspekte. AAA-reitinguga EIB saab rahvusvahelistel turgudel laenu väga soodsatel tingimustel. EIB ei taotle kasumit ning saab seetõttu need soodsad tingimused edasi kanda ka oma klientidele.

Eesti Energia on Baltimaade juhtivaid energiatootjaid ja –tarnijaid, ning Eesti Energial on Kesk- ja Ida-Euroopa energiafirmade hulgas kõige kõrgem krediidireiting. Käesolev laen tähistab Eesti Energia investeeringute nihkumist energia toomiselt elektri ülekandele ja jaotusele. Eesti Energia kavandab järgmisel viiel aastal suurendada investeeringuid põhivõrku ja jaotusvõrku kuni 427 miljoni euroni.

Eesti Energia on energia tootmise, ülekandega, jaotusega ja müügiga, ning muude energeetika-alaste teenustega tegelev aktsiaselts. 2002/2003 majandusaastal oli Eesti Energia puhaskäive 366 miljonit eurot ja puhaskasum 38 miljonit eurot.


Lisainformatsioon:

Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel. 71 52 220

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 71 52 255
Mob. 52 92 992