Iseteenindus

Keila hüdroelektrijaama rekonstrueerib Facio Ehituse AS

05.05.2004

Sõlmitud lepingu mahus renoveeritakse kõik hüdroelektrijaama rajatised, taastatakse muinsuskaitse all olev veski hoone ja paigaldatakse uued hüdroenergia tootmise seadmed. Tööde hind koos käibemaksuga on 15 307 023 kr ja valmimistähtaeg 20 jaanuar 2005.a.

Elektrijaama võimsuseks saab olema 365 kW ja aastatoodanguks on prognoositud ca. 2,6 GWh.

Eesti Energia Taastuvenergia direktori Martin Kruusi sõnul on täna sõlmitud leping järjekordne samm selles suunas, et saavutada Eesti taastuvenergia eesmärk aastaks 2010. “Selleks peaks olema 5,1% meie elektri brutotarbimisest genereeritud taastuvatest energiaallikatest. Täna toodetakse vaid 0,4% taastuvate energiaallikate abil,” ütles Kruus.

Keila-Joale tuleb täisautomaatne hüdrojaam, kus nagu Linnamäelgi kohapealset personali pole ning töö käib kaugjuhtimisel. Objektil saab olemas oma käidukorraldaja, kes regulaarsetele kontrollkäikudele tuginedes peab tagama jaama töötamise, see tähendab nõuetekohast seadmete käitamist ja järelevalvet.

Keila HEJ näol on tegemist arhitektuurselt kauni muinsuskaitse objektiga. Ajalooürikutes on Keila-Joal asuvast mõisaveskist märkmeid juba 16 sajandist. Elektritootmisega alustati 1928 a., sellest ajast saadik on Keila-Joal elektrit toodetud. Seadmed seisati 1999a., vananemisest põhjustatud kõrgete käidu-ja hoolduskulude tõttu.

“Taastatud hüdroelektrijaam koos sealsete mõisaansamblitega võiks kujuneda vaatamisväärsuseks, kus saab muuhulgas perega nädalalõppu veetmas käia ja ekskursioone korraldada,” ütles Martin Kruus. “2002 detsembris käivitunud Linnamäe hüdrojaamast on juba taoline populaarne külastusobjekt kujunenud.”

Järgmise taastuvenergia objektina on EE-l plaanis renoveerida Põltsamaa 100 kW võimsusega hüdroelektrijaam.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 71 52 255
Mob. 52 92 992