Iseteenindus

Eesti Energia juhatuse liikmete 2003. aasta palgaandmed:

02.04.2004

juhatuse liige tasud kokku sh  juhatuse liikme tasu sh  aastapreemia
Gunnar Okk 1 600 000 kr 960 000 kr 640 000 kr
Mati Jostov* 1 500 074 kr 1 020 074 kr 480 000 kr
Lembit Vali** 1 242 000 kr 900 000 kr 342 000 kr
Sandor Liive 1 134 000 kr 756 000 kr 378 000 kr
Marko Allikson 798 000 kr 684 000 kr 114 000 kr


* Mati Jostovi töötasu maksab AS Eesti Põlevkivi, töötamise eest Eesti Energia AS-s eraldi tasu ei maksta
** Lembit Vali töötasu maksab Eesti Energia AS ja AS Narva Elektrijaamad

Lisainformatsioon:

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 71 52 255