Iseteenindus

Uus kollektiivleping väärtustab elektrivaldkonna oskustöölisi

17.03.2004

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu juht Enn Luuk: "Kollektiivlepingu sõlmimise eesmärk on eelkõige töötajate konkurentsivõime tõstmine. Kollektiivlepingud on ellu kutsutud inimeste töötingimuste ja -keskkonna parandamiseks, inimese väärtustamise läbi kasvab ka töötaja tahe ettevõttes töötada.” Enn Luugi sõnul sõlmiti esimene kollektiivleping samade osapoolte vahel 15 aastat tagasi. "1989. aastal sõlmitud leping oli üldse esimene omataoline kollektiivleping Eestis," lisas ta.

Alates 1. aprillist 2004 kehtima hakkav uus kollektiivleping on sõlmitud kaheks järgnevaks majandusaastaks. Leping hõlmab ligi 1800 Eesti Energia Põhivõrgu, Jaotusvõrgu, Teeninduse ja Iru Elektrijaama töötajat. Uus kollektiivleping on muus osas sarnane seni kehtinud kollektiivlepinguga, tehtud on mõned muudatused ja täiendused.

“Uuest kollektiivlepingust tulenev palgatõus on suunatud nendele elektriala töötajatele, kelle palk jääb tänasel päeval valdkonna palgaturu tasemest allapoole. Kui me ei suuda hoida oma elektrikute ja elektriinseneride palgataset Eesti keskmisel tasemel, lähevad noored haritud Eesti Energia põhitegevusvaldkonnaga seotud spetsialistid konkureerivatesse firmadesse,” ütles Eesti Energia personalijuht Sirje Tamberg.

Vastavalt kokkulepitule, on palgatõus ettevõtete ja töötajate sihtgruppide lõikes diferenseeritud. Enim tõuseb töötasu oskustööliste (elektrike) tasemel, kus tõus on keskmiselt 5%. Elektriinseneride (spetsialistid, dispetsherid, käidutehnikud) töötasud tõusevad keskmiselt 3,5%.

Sirje Tambergi sõnul peab Eesti Energia sõlmitud lepingu tugevaks küljeks kõrge ohu- ja riskifaktoriga seotud töötajatele koostatud toetuste paketti, mis sätestab ettevõttele kohustuse tagada ohutu töökeskkond ja kaasaegsed töövahendid, kutsehaiguse töövigastuse tagajärjel töövõime kaotamise ning surmaga lõppenud tööõnnetuse puhul toetuse saamise.


Lisainfo:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 71 52 255
Mob. 52 92 992