Iseteenindus

Eesti Energia: Balti koostöö energeetikas on vajalik

03.03.2004

“Leedu valitsuse otsus on põhjendamatu ja loomulikult oleme pettunud. Võime ainult oletada, miks taoline otsus - RST’d Eesti Energiale mitte müüa – langetati. See aga ei hakka mõjutama meie nägemust nn. “Balti Alternatiivist”, sellest, et Balti koostöö energeetikas on vajalik,” ütles Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive.

Eesti Energia eesmärgiks on luua kolme Balti riiki hõlmav tugev energiafirma, mis peab perspektiivis tagama Eesti, Läti ja Leedu energiasektori sõltumatuse Venemaast ning võimaldama ka elektrienergia eksporti Põhjamaade turgudele. Eesti Energia otsib jätkuvalt Leedus neid koostöövõimalusi, mis oleksid vastastikku kasulikud mõlema riigi energiasüsteemile.

„Eeldame, et tihedas koostöös Leedu ja Lätiga suudaksime luua Balti regiooni ühendatud energiasüsteemi,“ ütles Liive. “Kõige tähtsamaks eesmärgiks on siiski saavutada meietaoliste väikeste edukas konkureerimine suurte Venemaa ja Euroopa Liidu energiafirmadega. Ainult tihedat koostööd tehes suudavad kolm Balti riiki vähendada suurenevat energeetilist sõltuvust Venemaast.

Kuna RST erastamiskonkurss jäi segastel asjaoludel lõpule viimata, soovib Eesti Energia konkursil osalemisega tekkinud kulude hüvitamist. Kompensatsiooninõude esitamise osas kujundab Eesti Energia juriidilise seisukoha lähiajal.

Leedu riik kuulutas kahe elektrijaotusvõrgu, RST ja VST, enamusaktsiate erastamiskonkursi välja möödunud aasta juulis. Eesti Energia osales 71% RST aktsiate ostupakkumisel, olles ainuke potentsiaalne erastamiskonkursile jäänud investor. Möödunud aasta septembris tunnistas Leedu valitsus Eesti Energia vastavaks kõikidele erastamistingimustele ja kvalifitseeris Eesti Energia Leedu jaotusvõrgu RST erastamiskonkursile.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 71 52 255
Mob. 52 92992