Iseteenindus

Eesti Energia taotleb Energiaturu Inspektsioonilt kooskõlastust uutele elektrihindadele

26.02.2004

Taotluse kohaselt eristatakse kliendi jaoks esmakordselt elektri tootmise ja elektri kohaletoimetamise hind. Eesti Energia taotleb tasude suurendamist võrguteenuse osutamise ehk siis elektrienergia kohaletoimetamise eest. Eesti Energia taotluse kohaselt ei muutu elektri tootmise hind. Eesti Energia hinnataotluse rahuldamisel hakkab kaheksakümmend protsenti Eesti kodutarbijatest maksma elektri eest senisest keskmiselt 27 krooni kuus enam. Prognooside kohaselt tõuseb hind keskmiselt 14,9%.

Võttes arvesse varasemaid kogemusi ja tuginedes erinevate analüütikute arvamusele ei mõjuta elektri hindade muutus märgatavalt tarbekaupade hindu. Makroanalüütikute hinnangul on kavandatud hinnamuutuse mõju tarbijahinnaindeksile alla 0,5%. Eesti kodutarbijate üldistes väljaminekutes jäävad kulutused elektrienergiale endiselt 2,5 – 3% piiridesse.

Madalama sissetulekuga tarbijatele, kelle igapäevastes väljaminekutes on elektrile tehtava kulude osakaal suuremkui teistel tarbijatel, leevendab elektrihinna tõusu mõju toimetulekutoetus. Kulutusi elektrile kompenseeritakse toimetulekutoetuse maksmise kaudu alates 2002. aastast.

Eesti Energia juhatuse esimehe Gunnar Oki sõnul on Energiaturu Inspektsioonile esitatavale hinnataotlusele lisatud uuendatud ja parandatud elektri tarnelepingute pakett, mille alusel suureneb märkimisväärselt Eesti Energia vastutus oma klientide ees.

“Nii hakkab Eesti Energia uute tariifide kehtima hakkamisel maksma trahve lubatud katkestusaegade ületamise eest, samuti pakkuma kõigile soovijatele kokkuleppel ja lisatasu eest lühemaid lubatud katkestuse aegu kui 24 tundi. Elektri hind ei tõuse neil, kelle tarbimiskohas ei ole tagatud piisav elektrienergia pingetase,“ ütles Okk. “Ka on hinnamuutuse perioodil klientidel võimalus taotleda tasuta liitumispunkti peakaitsmete vähendamist alates uute tariifide kooskõlastamise kuupäevast Energiaturu Inspektsiooni poolt ning kuni3 kuud peale uue tariifi rakendumist,” lisas ta.

Vastavalt Elektrituruseadusele on Energiaturu Inspektsioonil õigus menetleda Eesti Energia taotlust kuni 90 päeva. Menetlusaega võib veel 90 päeva võrra pikendada. Uued hinnad jõustuvad pärast seda, kui Energiaturu Inspektsioon on need kooskõlastanud ning hinnad on avaldatud seaduses ette nähtud korras. Võttes arvesse, et kooskõlastamise järel tuleb hindade jõustumisest veel kolm kuud ette teatada, ei pea me tõenäoliseks, et hind võiks tõusta enne käesoleva aasta 1. septembrit.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 715 2255
Mob. 529 2992

Monika Kopti
Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist
Tel. 715 2289
Mob. 521 2602