Iseteenindus

Meedia valis parimaks pressiesindajaks Riina Vändre

23.02.2004

Küsitlusele vastanud 186 ajakirjanikust nimetas Vändret parimaks 15. Teisele kohale tuli maksu- ja tolliameti pressiesindaja Aivar Pau, kellele ajakirjanikud andsid kuus häält.

Võrdselt viis häält said EMT pressiesindaja Kaja Pino, valitsuse pressiesindaja Hanna Hinrikus ja sotsiaalministeeriumi pressiesindja Sigrid Tappo.

Kõrgeima üldhinde valitsusasutuse meediasuhtluses pälvis möödunud aasta tulemuste põhjal kultuuriministeerium, mis sai 7,41 palli üheksapallisel skaalal. Järgnesid siseministeerium 6,93 ja valitsuse pressibüroo 6,77 palliga.

Valitsusasutuste keskmine üldhinne oli 6,17, keskmisest parema tulemuse said veel majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium, riigikogu ja justiitsministeerium.

Pressiesindaja kättesaadavuse poolest on ajakirjanike hinnangul parim siseministeerium ning teavitamise pidevuselt valitsuse pressibüroo. Kultuuriministeeriumis on pressi hinnangul parim asutuse juhtide kättesaadavus.

Teabe usaldusväärsuse poolest hindavad ajakirjanikud enim valitsuse pressibürood, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning siseministeeriumi.

Kõige kiiremini vastavad ajakirjanike päringutele majandusministeeriumi, siseministeeriumi ja valitsuse pressibüroo.

Nii meediaga suhtlemise oskuse kui teavitamise avatuse osas hindasid ajakirjanikud kõige kõrgemalt valitsuse pressibürood ja siseministeeriumi.

Võimuloleva valitsuse ajal on valitsusasutuste avalikkussuhted suurema osa ehk 56 protsendi vastajate arvates jäänud samale tasemel. Avalikkussuhted on paranenud 22 protsendi ja halvenenud seitsme protsendi vastajate arvates, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja.

Vastajate arvates on paranenud riigiasutuste pressiesindajate kättesaadavus ja teabe usaldusväärsus, samuti vastamise kiirus. Samal ajal häirib ajakirjanikke endiselt pressiesindajate kohati liigne bürokraatlikkus suhtlemises.

ES Turu-uuringute AS korraldas küsitluse 5.-28. jaanuarini, küsitlusele vastas 186 ajakirjanikku.

TALLINN, 23. veebruar, Baltic News Service