Iseteenindus

Võru alajaam renoveeriti varustuskindlamaks ja keskkonnasõbralikumaks

20.02.2004

Uuendatud AJ on ümber ehitatud täielikult automatiseeritud juhtimissüsteemile. Keskkonnakaitsest lähtuvalt kuulub AJ juurde nüüd ka uus õlieraldussüsteem.

1963. aastal ehitatud Võru AJ renoveerimisel vahetati täielikult välja kõik vanad amortiseerunud väikese töökindlusega 110 kV seadmed. AJ uus automaatne kaugjuhtimissüsteem tagab senisest suurema varustuskindluse ja rikete kiirema likvideerimise. Kui enne tuli rikke leidmiseks läbida kilomeetreid, siis nüüd on see võimalik tuvastada kordi kiiremini automaatika abil. Valmis ka uus trafode õlieraldussüsteem, mis välistab tehnoloogiliste õlide loodusesse sattumise.

Alajaama uuendamise tingisid piirkonna elektritarbimise kasvu tendents, vananenud seadmed ja seadusandlusest tulenevad nõuded. Võru AJ saavad elektritoite Võru linn ja maakond, kokku ca 6336 klienti. Piirkonna suurimad tarbijad on nt ETK Leib ASi Võru tsehh, kohalik autobaas ja kaks ülepumpamisjaama.

Viimasel kolmel aastal on üle Eesti renoveeritud 21 Põhivõrgu objekti (sh nii liine kui alajaamu). Alanud aastal on Põhivõrgul plaanis renoveerida ja ehitada üle Eesti 10 suuremat alajaama. Lõppeval majandusaastal investeeris Eesti Energia elektrivõrkudesse üle 1,1 miljardi krooni.


Lisainformatsioon:

Jossif Sinivee
EE Põhivõrgu arenduse projektijuht
Tel. 715 1327
Mob. 502 0258

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 715 2255
Mob. 52 92 992