Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu otsustas tõsta elektrihinda keskmiselt kuni 15%

13.02.2004

Uutes hinnapakettides eraldatakse kliendi jaoks esmakordselt elektri tootmise ja elektri kohaletoimetamise hind. Eesti Energia plaanib uutes hinnapakettides tasude suurendamist võrguteenuse osutamise ehk siis elektrienergia kohaletoimetamise eest. Elektri tootmise hind plaanide kohaselt ei muutu.

Võttes arvesse varasemaid kogemusi ja tuginedes erinevate analüütikute arvamusele ei mõjuta elektri hindade muutus sellises ulatuses märgatavalt tarbekaupade hindu. Makroanalüütikute hinnangul on kavandatud hinnamuutuse mõju tarbijahinnaindeksile alla 0,5%. Eesti kodutarbijate üldistes kulutustes jäävad kulutused elektrienergiale endiselt 2,5 - 3% piiridesse.

Madalama sissetulekuga tarbijatele, kelle igapäevastes kuludes on elektrile tehtava kulude osakaal suurem kui teistel tarbijatel, leevendab elektrihinna tõusu mõju toimetulekutoetus. Kulutusi elektrile kompenseeritakse toimetulekutoetuse maksmise kaudu alates 2002 aastast.

Tehnikadirektor LembitVali hinnangul ei ole hinnatõusuta kliendi elektrivarustuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu edasine tõstmine enam võimalik. "Viimastel aastatel on tekkinud olukord, kus tarbijad ei saa võrgu läbilaskevõimeprobleemide tõttu tarbida elektrienergiat soovitud mahus." ütles Vali.

Pärast järgmist Eesti Energia nõukogu esitatakse Energiaturu Inspektsioonile taotlus uute hindade kooskõlastamiseks. Vastavalt elektrituru seadusele on Energiaturu Inspektsioonil õigus menetleda Eesti Energia taotlust kuni 90 päeva. Menetlusaega võib veel 90 päeva võrra pikendada. Uued hinnad jõustuvad peale seda, kui Energiaturu Inspektsioon on need kooskõlastanud ning hinnad on avaldatud seaduses ette nähtud korras.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 52 92 992

Monika Kopti
Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist
Tel. 071 52 289