Iseteenindus

Valminud Jüri alajaam tagab piirkonna parema varustuskindluse

02.02.2004

Jüri kõrgepinge alajaam asub Jüri alevis, kiirelt kasvava tarbimise piirkonnas. Renoveerimise käigus vahetati välja kõik väikese töökindlusega seadmed ning asendati "lahutaja-lühistaja" skeem võimsuslülititega. Renoveeriti nii 110, kui ka 10 kV jaotusseadmed. Tööde käigus asendati üks trafodest, ehitati nõuetele vastav õlikogumissüsteem ning korrastati alajaama territoorium.

Jüri kõrgepinge alajaama renoveerimise tulemusena suudab Eesti Energia tagada tarbijatele paremat varustuskindlust ka tippkoormuse ajal. Paigaldatud seadmete töökindlus aitab tõsta kogu süsteemi töökindlust ning vähendada rikete arvu. Kaasaegne automaatikasüsteem tagab vigastada saava süsteemi elemendi kiire eraldamise süsteemist.

Jüri alajaam renoveeriti "võtmed kätte" meetodil ning tööd teostas Alstom Eesti AS. Peamiseks alltöövõtjaks oli Empower EEE AS. Lepingu kogumaksumus ulatus ligi 19 miljoni Eesti kroonini.


Lisainformatsioon:

Arles Taal
Projektijuht
Eesti Energia AS Põhivõrk
Tel. 71 51 229, Mob. 50 59 281

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 71 52 55, Mob. 52 92 992