Iseteenindus

Ligikaudu veerand Pärnu linnast jäi laupäeva varahommikul elektrita

02.02.2004

Esialgsel hinnangul põhjustas jaotusseadme väljalülitumise 10 kV kaabelliini vigastus ja sellele järgnenud võimsuslüliti vigastus. Rike kõrvaldati ja 8.57 pingestati kogu jaotla.

Pärnu linna kliendid olid elektrita 2 tundi ja 22 minutit. Kahjuks toitis rikkiläinud seade ligikaudu veerandit linnast. Ilma elektrita jäid Pärnu linna Ranna piirkond, Mai elamurajoon ja osaliselt kesklinna ja Raeküla piirkonnad, sh. mõned elutähtsad tarbijad nagu haigla ja Taastusravikeskus. Eesti Energia vabandab oma klientide ees ja teeb kõik selleks, et taolisi rikkeid edaspidi vältida.

Eesti Energia dispetsherteenistus ja rikkemeeskond alustasid kohe parandustöödega, et elekter klientidele võimalikult kiiresti tagasi anda.

Kõigepealt eraldati rikkis liinilahter töösolevast. Seejärel tuli puhastada lühise tagajärjel tahmunud isolaatorid. Selleks, et jaotusseadet uuesti pinge alla viia, tuleb seade täielikult puhastada, muidu võib tekkida uus ülelöök ning uued väljalülitumised. Pärast teostatud toiminguid sai jaotusseade kell 8.47 pinge alla, kell 8.57 olid pingestatud ka kõik seadmest väljuvad kõrgepinge kaabelliinid, millega tagati varustus elektrita linnaosadele.

Eesti Energia on praeguseks moodustanud komisjoni, kes uurib täpselt välja toimunud rikke põhjused, mille põhjal rakendatakse ka vastavad abinõud. Papiniidu alajaama seadmed on üsna vanad (pärit 60ndate algusest), need on planeeritud rekonstrueerida aastal 2006.

Tuleb tunnistada, et kahjuks on kogu Eesti elektrivõrk suhteliselt vana ja väsinud (keskmine vanus 33a.) ja toimib paiguti riskipiiril. Võrkudesse investeerimine on Eesti Energia lähiaja prioriteediks nr.1.

Eesti Energia kõikide alajaamade rekonstrueerimise kohta on paika pandud pingereda, kus on 4-5 aasta peale ette planeeritud, millises järjekorras seadmeid uuendatakse. Aluseks on võetud seadmete vanus ja tähtsus energiavarustuse seisukohalt. Rekonstrueerida saab ainult teatud osa võrgust, kuna samal ajal tuleb tarbijatele tagada normaalne varustuskindlus.


Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992