Iseteenindus

Tartu südalinna kõigil tarbijatel elekter tagasi

30.01.2004

Täna hommikul kell 9.56 sai EE dispetsherteenistus teate avariilisest väljalülitumisest Tartu kesklinnas. Pingetuks oli jäänud 8 trafopunkti, katkestus hõlmas Tartu südalinna Raekoja platsist kuni Botaanikaaiani.

Tunniga saadi 7 trafopunkti taaspingestada. Rike leiti EE kliendile kuuluvas Küütri tarfopunktis, kus lühisesse oli läinud 6 kV keskpinge trafoseade. Ulatusliku elektrikatkestuse põhjustas trafoalajaama sooja otsima läinud kass - mil moel loom kinnisesse alajaama pääses, pole veel teada.

Küütri alajaama tarbijatele elektritoite taastamine osutus keerukaks ülesandeks. Põlenud seade oli vana, tänastele standarditele mittevastav. Seadme uus latistus tuli käsitööna valmistada, vanasse oli põlenud 70cm suurune auk. Esialgu prognoositi töödega valmis saada alles kell 20.00. Enne seadme paigaldamist tuli trafopunkt õnnetuse tagajärgedest täielikult puhastada. Enim vajasid puhastamist seadme isolaatorid, etei tekiks uusi ülelööke. Edukalt kulgenud töid teostas Eesti Energia AS Eletkriteenused.

EEst sõltumata, põhjustavad kõige tihedamalt linnu- ja loomariigi poolt elektrikatkestusi toonekured. Tihti õnnestub lindude elu siiski säästa. Peale toonekurgede põhjustavad elektriseadmetele muud linnud ja loomad kahju keskmiselt 1-2 korda aastas (rongad, kassid). Kuigi elektriseadmed ehitatakse ja varustatakse vastavate ohutusnõuete kohaselt, ei saa kunagi 100% välistada loomade sekkumist ega leidlikkust.


Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992