Iseteenindus

Eesti Energia Grupi 9 kuu majandustulemused

28.01.2004

Eesti Energia (EE) investeeringud olid majandusaasta 9 kuul 2 460 mln kr. Pool investeeringutest, 1 257 mln krooni, on jätkuvalt suunatud kahe energiaploki renoveerimisse Narva Elektrijaamades. Renoveeritavad energiaplokid tõstavad majandustulemust läbi madalamate kütusekulude, vähenevate remondi- ja hoolduskulude ning väiksemate keskkonnamõjude.

Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive sõnul reinvesteerib EE kogu oma kasumi. "Tänavu investeerib EE ca kuus korda rohkem kui oli eelmise aasta kasum. Kokku investeerib EE käesoleval majandusaastal 3,4 miljardit krooni. EE tegevuskulud viimasel majandusaastal vähenesid 69 miljoni krooni ehk 1,8% võrra ja seda vaatamata toomismahtude olulisele kasvule, "ütles Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive.

Liive sõnul on majandusnäitajate kasvu peamiseks mootoriks Eesti jätkuv majanduskasv. "Suhteliselt sooja ilma tõttu aeglustus majandusaasta kolmandas kvartalis elektrimüügi kasv oluliselt, jäädes samale tasemele võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga," lisas Liive.

Elektrienergia eksport suurenes 9 kuuga 42,1%, 1 014 GWh-lt 1 441 GWh-ni. Koguekspordist moodustas eksport Lätti 63% ja eksport Venemaale 37%.

Seoses suhteliselt soojade ilmadega novembris ja detsembris kahanes võrreldes möödunud majandusaastaga soojuse müük 122 GWh (9,0%), rahalises väljenduses oli vähenemine 39 mln kr (11,0%).

Eesti Energia majandusaasta kestab 1. aprillist 31. märtsini.


Lisainformatsioon:
Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel. 071 52 220

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52255
Mob. 052 92992