Iseteenindus

Eesti Energia elektrivõrgud eralduvad iseseisvateks äriühinguteks

15.01.2004

Vaba elektrituru eelduseks on erinevate elektrienergia põhitegevuste eristamine, eelkõige võrguteenuse kui loomuliku monopoli tegevuse kulude eristamine kõigist teistest tegevustest ja kuludest. Lähtudes sellest, et vaba elektrituru osakaal hakkab tulevikus järk-järgult Eestis laienema, peavad elektriga kauplemiseks olema selgelt omavahel eristatud elektri tootmine ja müük ning edastamine ja jaotamine. Elektrituruseaduses on nõue nii raamatupidamislikult kui ka juriidiliselt eristada võrgutegevus teistest elektriturgu puudutavatest tegevusvaldkondadest.

Elektrituruseaduse kohaselt tuleb 1. jaanuariks 2005 eraldada omaette juriidilisteks isikuteks ASi Eesti Energia praegused äriüksused Põhivõrk ja Jaotusvõrk. Seetõttu asutatakse järgmisest majandusaastast seniste Eesti Energia ASi äriüksuste Põhivõrk ja Jaotusvõrk baasil juriidiliselt iseseisvad tütaräriühingud OÜ Põhivõrk ja OÜ Jaotusvõrk.

Iseseisvateäriühingute asutamisega kindlustab Eesti Energia endale lõplikult Euroopa Liidu õigusnormidele vastava ja kaasaegse organisatsiooni- ning juhtimisstruktuuri. Antud sammuga on Eesti Energia selge liider Balti riikide seas luues esimesena reaalseid eeldusi elektrituru tekkimiseks Balti riikides.

Eesti Energia tehnikadirektori Lembit Vali sõnul tõstatab uus struktuur veelgi teravamalt ülesande oluliselt tõsta klientidele pakutava ülekande- ja jaotusteenuste kvaliteeti. Sealhulgas peavad lühenema elektrivõrguga liitumiste tähtajad, vähenema pingeprobleemidega klientide arv, vähenema elektrikatkestused ja lühenema nende kestvus ning kahanema elektrivõrgu kadude tase.

Koos muudatusega juriidilises vormis soovib Eesti Energia AS näha muutust ka ettevõtete juhtimises. Seetõttu kuulutatakse välja avalik konkurss kahe ettevõtte juhatuse esimehe ametikohale. Eesti Energia otsib ettevõtetele liidreid, kelle töö eesmärk on viia võrguteenuse kvaliteet vastavusse klientide vajadustega ja tagada kogu elektrisüsteemi töökindlus.

Põhivõrk on Eesti Energia äriüksus, mille ülesanne on tagada Eesti elektrisüsteemi juhtimine ja elektri ülekanne. Põhivõrk haldab ligi 140 alajaama ja 5100 kilomeetrit kõrgepingeliine. Töötajaid on kokku 150 inimest. Majandusaastal 2002/2003 oli Põhivõrgu netokäive 863 miljonit krooni, investeeringud ulatusid 260 miljoni kroonini.

Jaotusvõrk on Eesti Energia äriüksus, mille ülesanne on tagada elektri jaotamine ligi 500 000 lõpptarbijale üle Eesti hallates ligikaudu 17 000 alajaama ja 60 000 kilomeetrit elektriliine. Jaotusvõrgus töötab ligi 1000 inimest. Majandusaastal 2002/2003 oli Jaotusvõrgu netokäive ligi 2 miljardit krooni, investeeringud ületasid 700 miljonit krooni.


Lisainformatsioon:

Lembit Vali
EE Tehnikadirektor
Tel. 071 52 220

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel.071 52 255