Iseteenindus

Valmis ülikeeruline ehitusobjekt - Tõnismäe alajaama hoone koos kaablitunnelitega

19.12.2003

AS FKSM ehitas Tõnismäele AS Eesti Energia Põhivõrgu uue alajaama hoone koos kaablitunnelitega, mille kaudu saab alajaam ühenduse Kaarli puiestee ja Toompea tänavaga. Sama ehituse käigus avastati ka palju kõneainet pakkunud keskaegse Toompea raveliini tunnelid.

Ehitustööd teostati samaaegselt FKSM-i kortermaja ehitusega. Kuna hooneid ja tunneleid ehitati samal ehitusplatsil kortermajaga, oli tegemist ülimalt keerulise ehitusega.

Eesti Energia Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul on Tõnismäe alajaam ülioluline ja vajalik, et tagada uute liitujate sidumine elektrivõrguga kesklinna piirkonnas. Ka paraneb alajaama tulevase käikuandmisega elektrienergia kvaliteet. Tõnismäe alajaama kaudu planeeritakse alustada kesklinna piirkonna üleviimist 10 kV nimipingele.

Alajaam sisustatakse kõrgepingeseadmetega hiljemalt 2005 aasta lõpuks. Alajaamaga tagatakse uusi ja suuremaid liitumisvõimalusi kesklinna piirkonnas.

AS-i FKSM piirkonnadirektor Tõnu Kulli sõnul oli ehitamine väga komplitseeritud, kuna kitsal ehitusplatsil valmisid samaaegselt nii Eesti Energia Põhivõrgu rajatised kui ka muud FKSM-i ehitatavad hooned.

“Samal töömaal oli just valmimas Okupatsioonimuuseum, alustati Kaarlimaja ja Tõnismäe alajaama ehitamisega ning Kaitseliidu peastaabi hoone rekonstrueerimistöödega. Tööd lõpetati plaanipäraselt, kuigi ruumi oli vähe ja tellijaid palju,” ütles Tõnu Kull.


Lisainformatsioon:

Arles Taal
Eesti Energia Põhivõrgu projektijuht
Tel: 071 51 229
Mob: 050 59 281

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992