Iseteenindus

Eesti Energia Jaotusvõrk optimeerib kulusid

02.12.2003

Riigihankekonkursil osales kaks ettevõtet: Elektroskandia AS ja AS SLO Eesti, kellest edukaks osutus viimane.

Eesti Energia Jaotusvõrgu direktori Jüri-Andrus Alasi sõnul on hanke eesmärgiks jätkuv Jaotusvõrgu kulude kokkuhoid ja optimeerimine.

“Oleme mõne aastaga märgatava kokkuhoiu saavutanud oma ladude likvideerimisega, kus hoiustati mitme aasta materjalide varusid. Kriitiline vajaminev materjal ladustatakse nüüd lepingupartnerite poolt ning lisaks võetakse kasutusele uusi kvaliteetsed materjale, mille tulemusena sisseostetavate materjalide maksumus muutub aastas ca 20 milj. krooni võrra odavamaks,” ütles Alasi.

Korraldatud hange hõlmab vaid mõõteseadmete, jõutrafode ja operatiivkäidu materjalide tarnimist, ega kata Jaotusvõrgu kulusid nende materjalide osas, mida kasutatakse investeeringuteks ehitustesse, objektide remonti ja hooldusse (postid, kaablid, alajaamad jne.) Ehituse-, remondi- ja hooldusmaterjalide hankekonkurss on plaanis korraldada järgmise majandusaasta alguses.

Eesti Energia majandusaasta algab 1.aprillil ja lõpeb 31.märtsil. Eesti Energia Jaotusvõrk investeerib järgmisel majandusaastal oma võrkudesse ca 1 miljard krooni.


Lisainformatsioon:

Mait Kesküll
Eesti Eneriga Jaotusvõrgu
Hangete osakonna juhataja
Tel: 071 54 226

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255Mob. 052 92 992